Bloggarkiv

torsdag 22 november 2012

Styrelsemöte 2012-11-22

Protokoll styrelsemöte OBK 121122
 
Närvarande: Mikael Hortlander, Jimmy Hagman, Mattias Engström, Helle Jansson, Anna Engström (sekreterare idag), Jenny Blom
 
Anmält förhinder: Gunnar Petersson, Susanne Petersson, Helen Larsdotter, Ellinor Hedman, Sven-Gunnar Ågren
 
  1. Mötet öppnades av Helle Jansson
 
  1. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
 
  1. Val av justeringsmän
Mikael Hortlander och Mattias Engström
 
  1. Bordlagda ärenden
Stugan ännu ej ommålad av kommunen.
Helle har talat med Ellinor ang. fakturor till annonsörer i Rapportören. Fakturor är nu skickade av Ellinor.
 
  1. Skrivelser
Länsförsäkringar påminner om att ev. förändringar i vår försäkring ska meddelas inför förfallodatum 130101. Mattias ska kolla vad som gäller våra agilityhinder.
 
  1. Styrelsen
Anna ska kolla föreläsare till årsmötet.
Etiketter till alla medlemmar klara inför medlemsinbjudan till årsmötet.
Datum sattes för årsmötet, söndagen den 3 februari 2013
-         Anna kollar möjligheten att vara i Vallhallaskolans matsal
-         Inbjudan skickas tre veckor innan mötet, deltagande ska anmälas en vecka i förväg då vi planerar att bjuda på smörgåstårta. I inbjudan ska också finnas info om att skicka in ev. resultat angående uppflyttningar till Susanne.
 
  1. Ekonomi
Tävlingskonto          6 491,18kr
Agilitykonto                638, 77kr
Plusgiro                 7 8705,34kr
 
Obetalda                8 238kr
 
Handelsbanken          109 162,86kr
Fonder                      201 902,86kr
      Handkassa                    4 834kr
 
      Summa:                401 734,96kr
 
  1. Tävlingssektorn
Funktionärslista ska sammanställas och skickas till distriktet till 1 december. Anmäler också intresse för utbildning till domare i tävlingslydnad; Anna Engström och Göran Janbring.
 
HUS
Fortbildning för instruktörer genomförd 17/11, tio instruktörer medverkade.
Kallelse till instruktörsmöte 29/11 skickad
Instruktörsfortbildning med fokus valp/grundkurs planeras i mars/april 2013
 
Agility
Inget att rapportera
 
PR info
Tidningen tryckt och på väg ut till medlemmarna
 
RUS
Inget att rapportera
 
  1. Övriga frågor
Anna kollar vad som gäller för hundförarmärket hos SBK.
 
Helle tar reda på om det går att få gratis tävlingspämar från SBK till alla valpkurser.
 
Mattias undrar vem man ska anmäla uppflyttningar till, svar: Susanne (sekrerterare).
 
Helen har skrivit ihop en kort informationstext om djurkyrkogården. Namn på ansvarig på kommunen saknas.
 
Hundlatrinerna på plan töms inte, de är klubbens ansvar. Ska vi ha dem kvar måste ansvarig utses.
 
Konstituerande styrelsemötet kommer att äga rum direkt efter årsmötet 3/2 – 13.
 
Visionsmöte inplanerat på Corallen, lördagen den 2 mars 2013. Jimmy och Helle är ansvariga. Styrelsen medverkar, inbjudan kommer även ges till (ansvarig inom parentes):
Mariann Henriksen (Anna)
Malin Boström (Mattias)
Carina Andreasson (Helle)
Calle Jörneklint (Jimmy)
Peter Olsson (Jimmy)
Göran Janbring (Mikael)
Emma Erlingsson (Mikael)
 
Anmälan till visionsträffen senast en vecka i förväg till Helle.
 
Vildsvinen förstör agilityplanen. Mikael har ringt kommunen angående avverkningen. Riset är ej borttaget och det går inte att få reda på vem som röjt. Riset måste bort så vi kan sätta upp eltråd. Inköp av stolpar, tråd och aggregat kommer alltså bli aktuellt inom årets budget.
 
  1. Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
 
 
 
Vid protokollet
 
 
 
Anna Engström                                                                  Helle Jansson
mötessekreterare                                                               mötesordförande
 
 
 
Mikael Hortlander                                                  Mattias Engström
justeringsman                                              justeringsman