Bloggarkiv

söndag 3 februari 2013

Konstituerande möte 2013-02-03

OSKARSHAMNS BRUKSHUNDKLUBB

 

KONSTITUERANDE MÖTE 2013-02-03          

Närvarande: Helle Jansson, Susanne Källman Petersson, Anna Engström, Jenny Blom, Eva Eklundh, Sven-Gunnar Ågren och Gunnar Petersson
§ 1                      Mötets öppnande
Nye ordföranden Helle förklarade mötet öppnat
§ 2                      Godkännande av dagordningen
Dagordningen upplästes och godkändes.
§ 3                      Val av två justeringsmän
                      Till justeringsmän valdes Anna Engström och Jenny Blom.
§ 4                      Val av vice ordförande
Till vice ordförande valdes Jimmy Hagman.
§ 5                      Val av AU
Till AU valdes Helle Jansson, Susanne Källman Petersson och Eva Eklundh.
§ 6                      Val av sammankallande i
                      A) Tävlingssektorn
Till sammankallande i tävlingssektorn valdes Jimmy Hagman.
B) HUS-sektorn
Till sammankallande i HUS-sektorn valdes Anna Engström.
C) RUS-sektorn
Till sammankallande i RUS-sektorn valdes Gunnar Petersson.
D) Agilitysektorn
Till sammankallande i agilitysektorn valdes Mattias Engström.
E) Tjänstesektorn
Till sammankallande i tjänstesektorn valdes Sven-Gunnar Ågren.
F) PR/Info-sektorn
Till sammankallande i PR/Info-sektorn valdes Ellinore Hedman
§ 7                      Firmatecknare
Mötet beslöt att firmatecknare för Oskarshamns Brukshundklubb skall vara Helle Jansson och Susanne Källman Petersson, var för sig.
§ 8                      Mötesdagar 2013
Mötet ansåg att detta hänskjuts till "brainstorm-mötet" på Corallen. Mötet beslutade att lunchen ska bestå av en kötträtt.
                                           
§ 9                      Övriga frågor
Distriktsårsmötet är på Ädelfors folkhögskola lördag 16 mars. Sven-Gunnar åker, Helle ska höra med Jimmy om han också vill åka.
§ 10                       Mötet avslutande
                      Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet
Susanne Källman Petersson                             Helle Jansson
mötessekreterare                                                               ordförande
Jenny Blom                                                                      Anna Engström
justeringsman                                              justeringsman