Bloggarkiv

måndag 10 mars 2014

Oskarshamns Brukshundklubb

Närvarande: Helle Jansson, Anna Engström, Göran Jarnbring, Ellinore Hedman, Malin Björklund, Helén Larsdotter, Mattias Engström, Susanne Källman-Petersson, Viktoria Nilsson, Eva Eklundh.

Frånvarande: Gunnar Petersson, Dennis Edvinsson, Jenny Protokoll Styrelsemöte 2014-02-27                                    

Blom.

§ 1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av Helle

§ 2 Godkännande av dagordning

Godkändes

§ 3 Val av två justeringsmän

Jenny Blom och Mattias Engström är stående.

Detta möte är Ellinore Hedman samt Mattias Engström justerare.

§ 4 Val av vice ordförande

Helén Larsdotter valdes

§ 5 Val av AU

Helle Jansson, Susanne Källman-Petersson, Eva Eklundh valdes

§ 6 Val av sammankallande i

A)                        Tävlingssektorn Göran Jarnbring

B)                         HUS-Sektorn Anna Engström

C)                         RUS-Sektorn Gunnar Petersson

D)                        Agilitysektorn Mattias Engström

E)                         Tjänstehundsektorn Malin Björklund

F)                         PR. Info. Sektorn Ellinore Hedman      

§ 7 Firmatecknare

Helle Jansson samt Susanne Källman-Petersson

§ 8 Mötesdagar 2014

27/2,27/3,24/4,22/5,18/6,28/8,25/9,23/10,20/11,4/12 (klockan 18.00–19.30)

Styrelsemötena är förlagda till torsdagar, förutom den 18/6 som är en onsdag.

Den 24/4 är det också Medlemsmöte vilket börjar klockan 19.00.

Mötet den 4/12 är budgetmöte.

 

§ 9 Övriga frågor

Övervåningen på klubbstugan Fiskeklubben har sagt upp sitt kontrakt och vi har fått en förfrågan från kommunen om vi vill överta det. Hyran är 384,-/år. Kostnaden för elen är osäker eftersom Fiskeklubben inte nyttjat lokalerna så mycket så har värmen gått på sparlåga. De har haft en kostnad på 2300,-/år vilket inte är realistiskt om vi ska kunna använda rummen. Mattias kollar upp kostnaden för att köpa och installera en luftvärmepump. Vi fortsätter dialogen med kommunen om övertagandet av övervåningen.

 

Smålands Distriktsårsmöte Klubben har möjlighet att deltaga med 3 ST medlemmar.

Sven-Gunnar Ågren, Helle Jansson samt Evert Jansson åker på mötet som äger rum den 15 mars vid Ädelfors Folkhögskola, Holsbybrunn.

 

HUS Kursanmälan öppnades i februari och flera kurser är fullsatta.

Anna fixar korten till 2013 års Tävlingsekipage samt 2013 års Nykomling.

 

PR./Info. Ellinore gör en ny hemsida. Nyhetsbrev diskuterades. Mötet beslutade att inte skicka ut nyhetsbrev. Information kommer att läggas ut på hemsidan samt Face Book. OBK har nu två sidor/grupper på FB. Beslutade att klubben ska ha en sida och att Ellinore står som administratör för den.

 

Loggan Helle informerade att klubbens logga nu är klar. Helle kollar upp kostnaden för att låta sy/trycka upp tygmärken med loggan. Kläder med loggan? Finns det något intresse för det? Vi får se kostnaden först och sedan underöka om eventuellt intresse finns.

 

Skyltar för ”vett och etikett” på planerna togs upp. Viktoria åtar sig att utforma en text och

presentera förslaget för övriga i styrelsen. Inhägnad yta för allmänheten att låta hundar leka/rastas i diskuterades. Frågan har varit uppe till diskussion förut och då beslutade styrelsen att det inte var något klubben har möjlighet att ombesörja.

En aspekt som nu lades till är att instruktörerna skulle kunna använda sig av området vid tillfällen då en inhägnad skulle underlätta. Inomhushall för kursverksamhet en fråga som ska läggas stor vikt vid till nästa styrelsemöte. Upprätta ett nytt städschema för 2014 är nödvändigt om städningen ska fungera lika bra som den gjorde föregående år.

Malin Björklund är vice sekreterare när så behövs.

 

 

 

Ekonomi Saldo per 2014-02-14

Kassa 1700: -

Kökskassa 500: -

Swedbank ftg.konto 15198: -

Swedbank Plac.konto 50041: -

Swedbank Fond 255000: -

Summa: 322439: -

 

 

 

 

Vid protokollet

 

Eva Eklundh                                                                                                           Helle Jansson

Sekreterare                                                                                                            Ordförande

 

 

 

Ellinore Hedman                                                                                                  Mattias Engström

Justerare                                                                                                                Justerare