Bloggarkiv

söndag 6 april 2014

Protokoll Styrelsemöte 2014-03-27

Oskarshamns Brukshundklubb

Närvarande: Helle Jansson, Anna Engström, Göran Jarnbring, Ellinore Hedman, Malin Björklund, Mattias Engström, Viktoria Nilsson, Eva Eklundh, Jenny Blom.

Frånvarande: Gunnar Petersson, Dennis Edvinsson, Susanne Källman-Petersson, Helén Larsdotter.

§ 1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av Helle.

§ 2 Godkännande av dagordning

Godkändes

§3 Val av två justeringsmän

Jenny Blom och Mattias Engström

§ 4 Bordlagda ärenden

Innomhushall: Storleken på hallen bör vara ca 200-400m2 för att kunna hålla kurs.

Värme i hallen ligger högt upp på listan. Hyra in oss i lokalen eller hyra lokalen?

Vi får hjälpas åt att hitta möjliga alternativ.

Skyltar till planerna om ”vett och etikett”. Viktoria har tagit fram textförslag samt kostnadsförslag.

Rönnfjord Kommunikation och Design är det företag Viktoria varit i kontakt med. Kostnad för 3 skyltar i plåt är 5 500,-. Ärendet bordläggs till nästa styrelsemöte då det måste diskuteras med Susanne om det finns pengar till skyltar.

Loggan: Ska det läggas pengar på att ha ett tillgängligt tryck för medlemmarna? Finns det intresse för det? De flesta har numera kennelnamn, sitt och hundens namn på sina tävlingskläder. Helle undersöker hos Döderhults Tryck vad kostnaden blir för att ”hålla” loggan i lager.

Inhägnad till kursverksamhet.För och nackdelar diskuterades. Anna kollar med Kalmar BK hur det fungerar hos dem.

Luftvärmepump: Mattias vill jämföra kostnaden för elen vinter kontra sommarhalvåret innan han tar in kostnadsförslag.

§ 5 Skrivelser

Förundersökningen gällande inbrottet i klubbstugan är nedlagd.

§ 6 Styrelsen

Har varit inbrott i klubbstugen. Det som stals: 3 ST datorer, startpistol, kökskassan, USBminne.

Nya rutiner hur ovannämnda ska förvaras.

Styrelsen beslutar att klubben tar över övervåningen från Fiskeklubben. Hyran blir 500,- mer/år.

§ 7 Ekonomi

Saldo per 27 mars 2014.

Kassa 1700,-

Kökskassa 0,-

Swedbank ftg 30828,-

Swedbank plac.konto 50 041,-

Swedbank fond 255000,-

Saldo 337569,-

Obetalda räkningar 11890,-

Totalt 325679,-

§ 8 Sektorerna rapporterar

HUS Kurserna börjar komma igång. Valpkurserna är som vanligt väldigt eftertraktade.

§ 9 Övrigt

Kort på 2013 års Tävlingsekigepage/Nykomling kommer. Anna har det på gång.

Arbetsuppgifter till vår vaktmästare: Glasverandan. Målning invändigt av altanen. Utjämning av Agilityplan. Stolpar till att binda upp hundar vid lydnadsplanen.

§ 10 Avslutande av mötet

Mötets avslutades Helle

 

Vid protokollet                     

 

Eva Eklundh                                                                                                 Helle Jansson

sekreterare                                                                                                   Ordförande         

 

 

 

Jenny Blom                                                                                                    Mattias Engström

Justerare                                                                                                         Justerare