Bloggarkiv

onsdag 9 september 2015

Protokoll Styrelsemöte

Oskarshamns Brukshundklubb

2015-08-20

Närvarande: Susanne Källman-Petersson, Jenny Blom, Helle Jansson

Eva Eklundh, Kenneth Gustafsson, Helén Larsdotter, Victoria Nilsson

Carina Andreasson, Anette Carlberg, Malin Björklund.

   

Frånvarande. Jenny Pihl, Josephine Hjälteryd, Anna Engström.

§ 1 Mötets öppnade

Mötet öppnades av Helle.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 3 Val av tv å justeringsmän

Malin Björklund och Helén Larsdotter.

 

§ 4 Skrivelser

Inga skrivelser har inkommit.

§ 5 Styrelsen

Vattenräkningen

Eva har varit i kontakt med kommunen 2015-06-30  ( Elin Engström) och kommunen har fått mätarsiffrorna.

Elin kollar upp det hela och återkommer med en ny faktura.

Troligen har vi legat alldeles för lågt i uppskattad vattenförbrukning.

Förut har vi legat på 96 kubik/år nu ligger vi på 34 kubik/år. Det kommer att höjas upp till ca 50 kubik/år.

En ny faktura har kommit och den är betald. Tyvärr ingen ändring på beloppet.

Medlemsmöte den 17 september klockan 19.00–20.00. Klubben bjuder på fika.

§ 6 Bordlagda ärenden

Skylt Oskarshamns Brukshundklubb:

Helle har varit i kontakt med kommunen och fått svaret att en gemensam skylt för Havslätts Friluftområde kommer att sättas upp någon gång i framtiden. Ej tidsatt. Vår skylt som satt ute vid vägen har kommunen tagit ned men de vet inte vad de gjort av den.

Motioner till Oskarshamns Brukshundklubb ska vara inlämnade senast 15 november till

styrelsen (sekreteraren Eva Eklundh).

 

 

§ 7 Ekonomi

Per 2015-06-20

Kassa 3 500,-

Kökskassa 500,-

Ftg.konto 38 155,-

Plac.konto 160,-

Swedbank fonder 265 300,-

Summa 307 615,-

Obet. Räkn. 10 388,-

Saldo 297227,-

§ 8 Sektorerna rapporterar

RUS Carina Malanoz som är beskrivare på Mönsterås Brukshundklubb har varit här på klubben. Carina M kommer och tittade på vår klubbs MHbana. MHbanan kommer att läggas om. M1:a kurs kommer att hållas hos oss 3 oktober. Flera medlemmar är intresserade av att gå kursen, anmälan sker till Carina Andreasson . Figurantutbildning kommer att ske i Mönsterås. Datum ej klart. Fem från klubben ska gå utbildningen. För utomstående deltagare kostar det 300,-.

Området vid ”gamla” uppletanderutan ska röjas och bortforsling av rishögen måste ske. Helle tar kontakt med kommunen om riset.

Agility Sydostcupen går av stapeln den 18 oktober.

Tävlingssektorn: Lydnadstävlingen den 15 augusti flöt på bra.

Klubbmästerskapet i Lydnad avgjordes samtidigt

Klubbmästare

Lydnadsklass 1

Jenny Sandvall med Foxfire Xander, Eurasier

Lydnadsklass 3

Stina Thorell med Götängens Neptunus, Dansksvensk gårdshund

Lydnadsklass Elit

Hannah Eklundh med Tonedos Amazing Rocker, Bordercollie.

Klubben kommer att hålla en officiell Rallylydnadstävling den 27 september.

Planeringen av den fungerar bra.

Inköp av en scanner till tävlingar ska eventuellt köpas in då den andra inte är helt tillförlitlig.

Malin kollar vad en sådan kostar i inköp. En appelltävling kommer att hållas den 19 september.

 

§ 9 Övrigt

Bruksstegarna ska ses över. Victoria köper möbler och inredning till övervåningen och inreder densamma. Beräknas vara klart i oktober.

Inlägg på klubbens Face Book sida där man använder sig av OBK:s namn för att kalla till arrangemang har uppmärksammats då de inte alltid stöds av klubben. Anette och Helén

tar upp detta och förklarar för den ansvarige för arrangemanget klubbens policy.

 

 

 

§ 10 Avslutande av mötet

Helle avslutade mötet.

Vid protokollet

 

                                                         

Eva Eklundh                                                                                                 Helle Jansson

Sekreterare                                                                                                  Ordförande

                                                                                

 

                                                                                                                        

Malin Björklund                                                                                         Helén Larsdotter                                                                                                                     

Justeringsman                                                                                            Justeringsman