Bloggarkiv

onsdag 9 mars 2016

Protokoll Styrelsemöte

Oskarshamns Brukshundklubb

2016-02-25

Närvarande: Maria Sjögren, Eva Eklundh, Josephine Hjälteryd, Anette Carlberg, Susanne Källman-Petersson, Jenny Pihl, Annika Bodenholm, Carina Andreasson, Malin Björklund, Jenny Blom.

Frånvarande: Helén Larsdotter, Anna Engström.

§1 Mötets öppnade

Mötet öppnades av Maria Sjögren.

§2 Godkännande av Dagordning

Godkändes.

§3 Val av två Justeringsmän

Jenny Pihl och Carina Andreasson.

 

§4 Sektorerna rapporterar

TS: Funktionärsmöte kommer att hållas för att tacka funktionärer samt planera för kommande tävlingar.

RUS: Material har köpts in till MH. Banan. Banan ska byggas i början av april.

Klubben kommer att hålla ett MH den 16 april i år.

PR/Info: Hemsidan är inte användarvänlig från mobil och iPad. Josephine kollar med Ellinore om hon fortfarande kan hjälpa till med att datera upp hemsidan.

HUS: I vår provar vi nytt grepp med kortkurser (fem timmar). Spårkursen blev i princip full med en gång. Hyfsat intresse även för aktiveringskursen. Nybörjarkursen som Anna Lingman håller har ännu så länge bara tre anmälda. Vi har inga reserver så alla som vill gå nybörjarkurs kommer att kunna erbjudas kurs.

Nyb. kurs Jossan                                      8 (full)

Nyb. kurs Jennie och Helena               12 (full)

Nyb. kurs Anna (kortkurs)                    3 (planer på att flytta fram kursen något tills vi har fler anmälda)

Forts. kurs Jossan                                    8 (full)

Kortkurs aktivering                                6 (två platser kvar)

Kortkurs spår                                           5 (full)

Förberedande tävlingskurs                   7 (en plats kvar)

Nyb. kurs agility Rebecka                      6 (tre platser kvar)

 

§5 Skrivelser

Inga skrivelser har inkommit.

§6Bordlagda ärenden

Sven-Gunnar Ågren åker till SBK:s Smålandsavd. Årsmöte i Vrigstad 13 mars.

Till ordf./klubbkonferens den 17 april i Vrigstad har klubben ännu ingen som kan åka.

Anmälningstiden går ut den 3 april så möjligheten finns ännu en tid att hinna anmäla.

Broschyren Välkommen till Svenska Brukshundklubben finns nu på klubben för utdelning vid lämpliga tillfällen där vi kan tänkas att det kan ske medlemsvärvning.

 

 

§7 Styrelsen

Styrelsen säger ja till inköp av tennsejdel för Agilityns vandringspris även fortsättningsvis.

Vandringspris för Årets Nykomling/Årets Tävlingsekipage delas inte längre ut. Pärmen och

och fotografi på ekipagen kommer att finnas på klubben.

Datum för styrelsemöten 2016: 25/2,17/3,21/4,19/5,16/6,25/8,22/9,20/10,17/11,1/12.

                                              2017: 12/1.

Medlemsmöten 21/4,22/9. Klockan 19.00

Årsmöte: 2017-02-05.

 

 

 

§8 Ekonomi

Ftg.konto 4998,-

Kassa 2000,-

Kökskassa: 500,-

Plac.konto 170,-

Swedbank fonder 262 900,-

Summa 270 568,-

Obetalda räkningar: -5195,-

Totalt 265 373,-

 

 

 

 

§9 Övrigt

Hur ska klubben knyta till sig fler funktionärer till tävlingar och övrig verksamhet i klubben?

Intresset för att jobba ideellt sjunker och klubbens verksamhet utarmas utan frivilliga insatser. Instruktörerna gör redan mycket ”pushning” i sina kurser men med ny kurstermin går det kanske att ”fånga” någon/några intresserade.

Klubbens ekonomi är god men utan inkommande medel kommer den att inte vara det inom

en ganska snar framtid. Hur ska vi kunna stärka klubbens ekonomi?

Förslag på ”Miniläger” för medlemmar där man får prova olika grenar. Instruktörerna får kolla om intresse finns i våra kurser. Instruktörerna ska sedan också ha tid och möjlighet att hålla i lägret. Maria kollar upp om klubben kan få visa upp sig på Tolvskillingsmarkanden den 28/5. Annika kollar vad det kostar att anordna ett lotteri. Förslag på vinst: En privatlektion av utbildad instruktör från klubben. Annika tar kontakt med Fritidskontoret igen om en träning/kurslokal att använda under vinterhalvåret.

Källaren behöver städas. En städdag när det blir lite varmare är ett måste.

Josephine fixar städmaterial (förbrukningsmaterial) för städning av klubbstugan.

§10 Avslutande av mötet

Maria avslutade mötet.

 

Vid protokollet                            

 

Eva Eklundh                                                                                                   Maria Sjögren

Sekreterare                                                                                                    Ordförande

 

 

 

Jenny Pihl                                                                                                        Carina  Andreasson

Justeringsman                                                                                                 Justeringsman