Bloggarkiv

torsdag 17 november 2016

Protokoll Styrelsemöte

Oskarshamns Brukshundklubb

2016-10-20

Närvarande: Maria Sjögren, Anette Carlberg, Anna Engström, Helén Larsdotter, Carina Andreasson, Annika Bodenholm, Susanne Petersson-Källman.

Frånvarande: Josephine Hjälteryd, Eva Eklundh, Malin Björklund, Sara Blomqvist

Jenny Pihl, Jenny Blom.

§1 Mötets öppnade

Mötet öppnades av Maria Sjögren.

§2 Godkännande av Dagordning

Godkändes.

§3 Val av två Justeringsmän

Helén Larsdotter och Anette Carlberg.

§4 Sektorerna rapporterar

HUS: Angelica och Maria har börjat på Grundmodulen. Anna åker 2 helger på problem-

hundutbildning. Kurserna håller på att avslutas och Anna kommer att kalla till instruktörsmöte innan Jul.

RUS: MH blir det den 12 nov. Vi tar 6 hundar men vi har 9 anmälda i dag.

Carina jobbar på att få till en M3:a.

§5 Skrivelser

Inga skrivelser.

§6Bordlagda ärenden

Malin går på Föreningsriksdagen den 24/11.

Medlemsmodellen:

Klubbutveckling:

Satsa på ev. föreläsning på medlemsmöten.

17/11 slutföra uppdragsredovisningarna och färdigställa Välkomstbrevet.

Vara mer tydlig när det gäller möten till funktionärer att alla kan komma även om man inte varit funktionär tidigare.

§7 Styrelsen

§8 Ekonomi

Kökskassa 500,-

Kassa 2 000,-

Swedbank ftg. 33 500,-

Swedbank plac. 170,-

Swedbank fond 264 300,-

summa 300 470,-

Obet.räkningar 19 073,-

Summa totalt: 281 397,-

 

§9 Övrigt

En motion har inkommit gällande att minska ned antalet poster i styrelsen samt att

låta två sektorer (Tjänstehundssektorn samt PR/Infosektorn läggas vilande).

Styrelsen tillstyrker motionen och den kommer att tas upp på Årsmötet.

Diskutera om Förtjänsttecken ska delas ut på klubbens 50-årsfest. Inget beslut fattades.

Ska diskuteras vidare.

Städdagen blev ej av, endast 3 personer kom klockan 17.00. Ett nytt försök görs till våren.

Annika har kontaktat Fritidskontorets Daniel Stenberg om lokal till inomhusträning.

Daniel skulle kolla med Flyghangaren och sedan återkoppla till Annika.

Annika kollar också om det finns någon gymnastikhall eller liknande inom kommunen till

hundträning. Maria har mailat Big Bang men inte fått svar ännu.

Anette kollar med hamnen om de ev. har någon lokal.

Lampa med rörelsedetektor behövs vidytterdörren, så det ska tas med på nästa årsbudget.

§10 Avslutande av mötet

Maria avslutade mötet.

 

Vid protokollet                            

 

    Anette Carlberg                                                                                                        Maria Sjögren

   Mötessekreterare                                                                                                     Ordförande

 

  Helén Larsdotter                                                                                                      Anette Carlberg

Justeringsman                                                                                                           Justeringsman