Bloggarkiv

måndag 8 oktober 2018

Styrelsemöte Oskarshamns Brukshundklubb 2018-09-27

Dagordning

Närvarande: Maria Sjögren, Helen Larsdotter, Kenneth Gustafsson, Carina Andreasson och Anna Engström


1 Mötets öppnade

Ordföranden öppnade mötet.


2 Godkännande av Dagordning 

Dagordningen godkändes.


3 Val av två Justeringsmän Carina och Maria


4 Sektorerna rapporterar 

RUS – MH planerat 7/10 åtta hundar anmälda.

HUS – kurserna är igång. Bokcirkel planeras under vintern för aktiva instruktörer.

Agility – ej närvarande.

TS – apelltävlingen genomförd 15/9 med fyra startande, ett uppflyttat ekipage. Rallytävlingen genomförd 16/9 med 66 starter. Vid tävlingen upptäcktes det att fel anmälningsavgift stått på SBK tävling. Maria korresponderar med SBK om detta då det är oklart vems ansvaret är.


5 Skrivelser 

Inga skrivelser förutom de som lagts ut på klubbens facebooksida. 


6 Bordlagda ärenden 

Anna har tagit reda på ungefärlig kostnad för en takmonterad projektor. Monterad och klar i klubbstugan kommer den kosta 7000 – 8000kr. Det finns önskemål från klubbens instruktörer om en sådan och när vi har arrangemang med inbjudna föreläsare/hyr ut stugan förväntas vi ha en sådan teknisk lösning.


7 Styrelsen Dagens möte inleddes med att städa ur källaren.


8 Ekonomi Saldo dags datum 284,300 kr


9 Övrigt Maria har följande aktiviteter planerade framöver:

Noseworkhelgen 13 – 14 oktober är fullbokad, sex ekipage per dag. Föreläsning med Nina Steinbach i januari, anmälningar börjar komma in.

Tävlingslydnadshelg planerad i maj 2019, intresse även för den helgen.

Havslättsmarodören genomförs 20 oktober. De hyr då stuga och planer hela dagen.

Problem med att lägga ut aktiviteter på klubbens kalender. Flera användare har blivit utan redigeringsmöjligheter. Anna kollar upp vem som har administratörsuppdraget. Om möjligt förs detta över till Anngelica som är klubbens sekreterare.

Kenneth har renoverat gräsklipparen med nytt luftfilter och nya tändstift.

Hösten är gristider. Gräset under elstaketet måste trimmas om vi ska slippa ovälkomna besök. Helen och Kenneth samordnar och löser det.


§10 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet


Vid protokollet: Anna Engström


Justeras

…………………………………………………………….

Maria Sjögren

……………………………………………………………

Carina Andreasson


Styrelsemöte Oskarshamns Brukshundklubb 2018-08-23

Dagordning


Närvarande: Helen Larsdotter, Mattias Engström, Kenneth Gustafsson, Carina Andreasson, Susanne Källman Petersson, Anna Engström, Maria Sjögren och Anngelica Slättås


1 Mötets öppnade 

Sekreteraren öppnade mötet.


2 Godkännande av Dagordning 

Dagordningen godkändes.


3 Val av två Justeringsmän

Anngelica och Carina


4 Sektorerna rapporterar

HUS – fyra kurser i höst, två nybörjare, en fortsättning och en nyb rallylydnad.

RUS – MH 3/7, fyra hundar = fullt. Nästa 7/10, ännu inte klart med testledare.

Ag – KM i sommar som lockade ca femton förare. Vinnare small Anna Verlebrant, medium Marie Lindström, large Mattias Engström.

TS – 12 tävlanden vid lydnadstävlingar 18/8, appelltävling 15 september (hittills tre anmälda) och rallylydnadstävling 16 september (hittills femton anmälda ekipage). Klubben har många inköpta priser på lager, dessa ska delas ut innan vi tar beslut om att köpa in nya.


5. Skrivelser Fråga har inkommit om administratörsrättigheter på klubbens facebooksida. Styrelsen står fast vid att det endast är medlemmar i styrelsen som kan vara administratörer av sidan. Detta meddelas frågeställaren.


6. Bordlagda ärenden Röja i källaren. Styrelsen gör detta i samband med nästa möte 27/9.


7. Styrelsen Granngården erbjuder klubben ett föreningsavtal. Efter diskussion bestämde styrelsen att vi avstår.

Klubben har fått tillbaka vägskylten vid infarten till klubben.


8. Ekonomi Saldo 283,643kr.


9 Övrigt Fråga om klubbens policy för sponsring av SM-deltagande. Mattias tar reda på vilken policy klubben har och om det finns behov av att ändra den. I så fall ska motion skrivas till årsmötet.

Press Kogyo vill låna våra planer för brännboll 8 september två timmar på eftermiddagen. Helen meddelar Mattias så lägger han ut det i klubbens kalender.

Styrelsen avser att bjuda in valberedningen till mötet i oktober.

Höstens styrelsemöten: 27/9, 25/10 medlemsmöte, 22/11, 6/12 budgetmöte.

Vi tittar på lite olika alternativ till en träningshelg i höst.


10. Avslutande av mötet


Vid protokollet: Anna Engström


Protokollet justeras:

…………………………………………………………………………………

Anngelica Slättås

…………………………………………………………………………………

Carina Andreasson


Dagordning vid Styrelsemöte Oskarshamns Brukshundklubb 2018-06-07

Dagordning 

Närvarande: Helen Larsdotter, Mattias Engström, Kenneth Gustafsson, Carina Andreasson, Susanne Källman Petersson och Anna Engström


1 Mötets öppnade 

Sekreteraren öppnade mötet.


2 Godkännande av Dagordning 

Dagordningen godkändes.


3 Val av två Justeringsmän

Mattias och Carina


4 Sektorerna rapporterar

HUS – instruktörsmöte planeras i juni för att planera höstens kurser.

RUS – MH 3/7 fem hundar anmälda = fullt.

Ag – möte inplanerat 10/6

TS – lägre och högre tävling i spår genomförd. Nio startande, avlöpte bra.


5. Skrivelser Brev från Skattemyndigheten angående att avregistrera oss som arbetsgivare. Susanne ordnar med det.


6. Bordlagda ärenden Städdag planeras till hösten. Behov av att röja upp i källaren.


7. Styrelsen Lisa Lord representerade klubben på Swedish agroos husdjursdag den 2 juni.

Administratören för klubbens facebooksida ska uppdatera vilka styrelsemedlemmar som har administrationsrättigheter.


8. Ekonomi Saldo 253,600 kr. Budgetutfall per 180531 -12 000 kr (totalt budgeterat underskott för 2018 är -24 000 kr).


9 Övrigt Gräsklippningen fungerar inte varken av planer eller djurkyrkogården. Inför nästa år pratar Mattias pratar med Samhall och Havslätts camping om ev. lösningar inför nästa år. Helen, Mattias och Kenneth kan tänka sig att dela på uppdraget det här året tillsammans med ytterligare en person. Kenneth kollar med en tänkbar. Anna gör upp ett schema med två klippningar per vecka. Ansvariga för klippningen träffar Kenneth för genomgång av hur maskinen ska handhas.

Till nästa år behöver vi också hitta någon som kan ansvara för skötsel av djurkyrkogården. Carina och Helen ordnar i sommar.

Nycklar till sekretariatet ska bara finnas hos tävlingssekreterarna. Susanne kollar upp vilka som ev. bör byta nyckel.

Önskemål från kulturhusets lördagssatsning "Lördag lördag" att någon hundpromenad i sommar utgår från kulturhusets gräsmatta ca 13.00. Margareta Nordlöf tillfrågas om detta.


10. Avslutande av mötet


Vid protokollet: Anna Engström


Protokollet justeras:

…………………………………………………………………………………

Carina Andreasson

…………………………………………………………………………………

Mattias Engström


Styrelsemöte Oskarshamns Brukshundklubb 2018-05-03

Dagordning 


Närvarande: Maria Sjögren, Helen Larsdotter, Mattias Engström, Kenneth Gustafsson, Carina Andreasson, Susanne Källman Petersson och Anna Engström


1 Mötets öppnade Ordförande öppnade mötet.


2 Godkännande av Dagordning Dagordningen godkändes.


3 Val av två Justeringsmän Susanne och Kenneth


4 Samtal om hemsidan

Protokoll som saknas på hemsidan är från 2017. Maria kontaktar Anngelica om dessa så att Sandra kan lägga ut dem också.

Det har framförts önskemål om mobilanpassning av hemsidan. Många som vill anmäla sig till kurs vill kunna göra detta med mobilen, det har kommit fram klagomål om detta. En del blir stressade och är rädda att inte få en plats på kurserna när de inte kan anmäla sig direkt.

Hemsidan innehåller idag lite för mycket information. Det är något att utveckla och göra om. Med tanke på vår aktivitet på sociala medier har hemsidan delvis fått en ny roll. På sikt räcker det med kort info om klubben, de olika sektorerna, länk till facebook, vilka som sitter i styrelsen, kontaktuppgifter till dessa samt styrelseprotokoll. Antalet bilder kan också minskas då aktuella bilder finns på facebook.

Målsättningen är en uppdaterad, mobilanpassad hemsida som kan tas i bruk innan årets slut.


5. Sektorerna rapporterar RUS – det blev ingen testledarutbildning pga snön. Mönsterås ska återkomma med nytt datum men har inte gjort det än. MH 27 maj en schäferuppfödare har hört av sig om att beskriva en kull.


HUS – kurserna är i full gång. Instruktörsmöte innan sommaren. Lisa Lord är klar och godkänd instruktör, har uppmärksammats på fb. KUL-träff i Växjö onsdag 23 maj.

Agility – ett möte planeras i maj för att planera KM.

TS – elittävling 21 april, nio ekipage till start. Allt fungerade bra. Rallytävling 29 april 87 ekipage till start. Vi fick mycket beröm för arrangemanget, det såldes en hel del rosetter. Framöver tävling i lägre/högre 12 maj, tio anmälda. Spårläggare klara.

5 Skrivelser Inbjudan till KUL-träff i Växjö 23 maj. Anna anmäler sig och åker dit.

Förfrågan från Swedish agro om att delta i deras husdjursdag den 2 juni. Anna kollar om någon av instruktörera kan delta.


6 Bordlagda ärenden

Vi avstår deltagande i Tolvskillingmarknaden.

Önskemål från instruktörerna om en fast, takmonterad projektor. Anna har inte hunnit undersöka priset för en takmonterad projektor. Bordläggs till nästa möte.

Boka in städdag.


7 Styrelsen 20 – 21 april var det träningshelg på klubben. Jennie Vennergrund hade styrelsens uppdrag att arrangera dagen. 46 unika ekipage deltog i de olika aktiviteterna, många deltog i flera av kurserna. Både instruktörer och deltagare var nöjda. Att utveckla till nästa gång är följande: Att skriva ut medlemsmatrikel så att den som tar emot anmälningar själv kan kolla av om de som anmäler sig är medlemmar i klubben.

Scannern, två datorer, kassaskrinet, mobila internet, startpistolen och skott finns i vapenskåpet. Två nycklar finns dit, Susanne och Helle har hand om dessa.

Ida Berntsson har anmält intresse till Maria Sjögren att utbilda sig till skrivare i rallylydnad.

Mörkläggningsgardinen är på plats.


8 Ekonomi Saldo 261,823kr.


9 Övrigt Önskemål att köpa in två whiteboardtavlor till rallytävlingar så den som är inropare kan kryssa över de ekipage som varit inne. Mattias säger att det kan finnas i agilityboden. Maria kollar det.

Behov av uppsättning skyltar till rallytävlingar. Bör budgeteras i TS till nästa år.

Behov av vägvisningsskyltar när vi har tävlingar. Att sätta upp vid rondellerna. Färgglad skylt i rallyskyltarna av plast.

Behov av städdag.

Fyra platser kvar på nybörjare/fortsättning på rallyträningshelgen lördag 16 juni med Nina Steinbach.

Medlemskväll 7 juni 18.00. Fodax är intresserade av att komma hit. Maria kontaktar honom om vårt datum passar.

Stugan är bokad av Sandra Tvingsell 7 juni, heldag fram till 17.00.


10 Avslutande av mötet


Vid protokollet: Anna Engström


Protokollet justeras:

…………………………………………………………………………………

Susanne Källman Petersson

…………………………………………………………………………………

Kenneth Gustavsson


Styrelsemöte Oskarshamns brukshundklubb 2018-04-12

Närvarande: Maria Sjögren, Helen Larsdotter, Mattias Engström, Jenny Blom, Anna Engström 

 

1 Mötets öppnade 
Ordförande öppnade mötet. 
 

2 Godkännande av Dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 

3 Val av två Justeringsmän 
Mattias och Helen 

 
4 Sektorerna rapporterar 
RUS – Liza Hasselqvist blir testledare 27/5.  

HUS – kurserna är igång. Lisa Lord examineras 21-22 april och blir klar instruktör när vårens kurs är slut (går bredvid i Anna Engströms nybörjarkurs).  

Agility – inget att rapportera.  

TS – tio anmälda till elitspåret nästa lördag. 80 anmälda till rallytävlingen 29/4. Rosetter inköpta till placering 1 – 3, diplomrosetter finns att köpa för 75kr för den som vill. Gamla inköpta pokaler finns i sekretariatet och i köket. Vi bestämmer att vi beställer nya, tävlingsneutrala plaketter att sätta på t.ex. 1:a, 2:a och 3:dje pris att delas ut vid framtida tävlingar. 

 

5 Skrivelser 
Förfrågan om klubbens medverkan vid Tolvskillingsmarknaden. Styrelsen undersöker ev. intresse. 
 
6 Bordlagda ärenden 
 
7 Styrelsen  
Vi bjuder in Sandra Tvingsell till nästa styrelsemöte för att diskutera utveckling av hemsidan.  

 
8 Ekonomi 
Saldo 271 255kr. 

 
9 Övrigt 
Anneli Ingvarsson är hälsopedagog på Scania och meddelar att Scaniamilen passerar här den 12/5.  

 

Helen fixar mörkläggningsgardin till fönstret vid TV:n i klubbstugan. 

 

Önskemål från instruktörerna om en fast, takmonterad projektor. Anna undersöker priset för en takmonterad projektor.  

 

Vi är dåliga på att lägga ut aktiviteter i klubbens kalender. Malin Boström har gett information om hur man gör, om man är osäker så kan hon hjälpa till att lägga ut aktiviteter. 

 

Rallyträningshelg inplanerad 16-17 juni med Nina Steinbach till självkostnadspris. I första hand för klubbens medlemmar, i andra hand erbjuds andra klubbar att delta. 

 

§10 Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet 

 

 

Vid protokollet: Anna Engström 

 

 

Justeras 

 

……………………………………………………………. 

Helen Larsdotter 

 

 

…………………………………………………………… 

Mattias Engström 


Styrelsemöte Oskarshamns brukshundklubb 2018-03-01

Närvarande: Kenneth Gustavsson, Mattias Engström, Susanne Källman Petersson, Maria Sjögren, Anna Engström, Jenny Blom 

 

§1 Ordförande Maria Sjögren öppnade mötet. 

 

§2 Dagordningen godkändes 

 

§3 Kenneth och Matti utsågs till att justera protokollet 

 

§4 Sektorerna rapporterar 

HUS: Ovanligt lågt intresse för vårens kurser, trots att vi i vår endast kan erbjuda fyra kurser. Finns platser kvar i både nybörjarkurs och fortsättningskurs. 

 

RUS: Testledarutbildning på gång i Mönsterås 17+18 mars. 

 

TS: Välbesökt möte 22 februari. Fyra nya spårläggare som Kenneth ska lära upp. Nytt möte framöver. Klart med funktionärer till vårens tävlingar.  

 

Agility: Inget att rapportera 

 

§5 Skrivelser 

Studiefrämjandets årsmöte 19/4 18.00 i Växjö.  

SBK Smålands årsmöte 18/3 11.00 i Vrigstad, S-G Ågren representerar klubben. 

 

§6 Bordlagda ärenden 

Datum för vårens styrelsemöten: 12/4, 3/5, 7/6 samtliga startar 18.15. Den sjunde juni är det medlemsmöte. 

 

Vid årsmötet kom frågan om mervärdespengar upp. Styrelsen gick igenom riktlinjerna för att söka och kan konstatera att vi inte uppnår kraven för detta. 

 

§7 Styrelsen 

Beslut: Alla icke budgeterade inköp ska beslutas gemensamt av styrelsen. 

 

Beslut: Vi bestämmer att plugga kranen i källaren, Kenneth ordnar detta. Detta med anledning av att kranen lämnats öppen för några veckor sedan och orsakade översvämning i källaren. Styrelsen bedömer inte behovet som stort av att erbjuda medlemmarna att duscha sina hundar efter träning.  

 

Beslut: Vid årsmötet fattades beslut om att säga upp klubbens postbox, detta kommer innebära merarbete för styrelsen och försvåra när styrelsemedlemmar lämnar eller får ett uppdrag i styrelsen. Styrelsen är därför negativt inställd till detta men måste följa årsmötet. 

 

Grannklubbarna har bjudits in till träningshelgen 14-15 april via facebook 

 

§8 Ekonomi 

242,000kr den 28/2. 

 

§9 Övriga frågor 

För några veckor sedan var det översvämning i källaren då kranen lämnats öppen.  

 

§10 Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet 

 

 

Vid protokollet: Anna Engström 

 

 

Justeras 

 

……………………………………………………………. 

Mattias Engström 

 

 

…………………………………………………………… 

Helen Larsdotter


Protokoll konstituerande möte Oskarshamns Brukshundklubb 2018-02-04

§ 1Mötets öppnande 

Ordföranden Maria Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2Godkännande av dagordningen 

Dagordningen upplästes och godkändes. 

 

§ 3Val av två justeringsmän 

Till justeringsmän valdes Carina Andreasson och Jenny Blom. 

 

§ 4Val av vice ordförande 

Till vice ordförande valdes Helene Larsdotter. 

 

§ 5Val av AU 

Till AU valdes Maria Sjögren, Susanne Källman Petersson och Angelica Slättås. 

 

§ 6Val av sammankallande i 

  1. Tävlingssektorn 

Till sammankallande i tävlingssektorn valdes Helene Larsdotter. 

  1. HUS-sektorn 

Till sammankallande i HUS-sektorn valdes Anna Engström. 

  1. RUS-sektorn 

Till sammankallande i RUS-sektorn valdes Carina Andreasson. 

  1. Agilitysektorn 

Till sammankallande i agilitysektorn valdes Mattias Engström. 

 

§ 7Firmatecknare 

Till firmatecknare för klubbens bankgiro valdes Maria Sjögren och Susanne Källman Petersson var för sig. 

 

§ 8Mötesdagar 2018 

Nästa möte är torsdag 1 mars kl. 18.15. Resterande möten bestäms på mötet den 1 mars. 

 

§ 9Övriga frågor 

Vi beslutade att vi ska en pärm med större viktiga beslut och motioner i, för att inte behöva titta igenom alla protokoll. 

Vi ska ta upp frågan om mervärdespengarna vid nästa möte. 

Inbjudan till tävlingsledare- och tävlingsekreterarekonferens 24/2 kl. 9.00 på Vrigstads Värdshus. Sista anmälningsdag 18/2. 

Inbjudan till föreningskunskap 17/3 och 18/3 i Jönköping. 

Vi ska kolla med Studiefrämjandet om vi kan anordna en kurs hos oss. 

Inbjudan till distriktsårsmöte 18/3 på Vrigstads Värdshus kl. 11.00. Sista anmälningsdag 8/3. Sven-Gunnar är intresserad av att åka. 

 

§ 10Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Susanne Källman Petersson             Maria Sjögren 

mötessekreterare                               ordförande 

 

 

 

Carina Andreasson                           Jenny Blom 

                    justeringsman                                   justeringsman