Bloggarkiv

onsdag 2 maj 2018

Styrelsemöte Oskarshamns brukshundklubb 2018-04-12


Närvarande: Maria Sjögren, Helen Larsdotter, Mattias Engström, Jenny Blom, Anna Engström 

 

1 Mötets öppnade 
Ordförande öppnade mötet. 
 

2 Godkännande av Dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 

3 Val av två Justeringsmän 
Mattias och Helen 

 
4 Sektorerna rapporterar 
RUS – Liza Hasselqvist blir testledare 27/5.  

HUS – kurserna är igång. Lisa Lord examineras 21-22 april och blir klar instruktör när vårens kurs är slut (går bredvid i Anna Engströms nybörjarkurs).  

Agility – inget att rapportera.  

TS – tio anmälda till elitspåret nästa lördag. 80 anmälda till rallytävlingen 29/4. Rosetter inköpta till placering 1 – 3, diplomrosetter finns att köpa för 75kr för den som vill. Gamla inköpta pokaler finns i sekretariatet och i köket. Vi bestämmer att vi beställer nya, tävlingsneutrala plaketter att sätta på t.ex. 1:a, 2:a och 3:dje pris att delas ut vid framtida tävlingar. 

 

5 Skrivelser 
Förfrågan om klubbens medverkan vid Tolvskillingsmarknaden. Styrelsen undersöker ev. intresse. 
 
6 Bordlagda ärenden 
 
7 Styrelsen  
Vi bjuder in Sandra Tvingsell till nästa styrelsemöte för att diskutera utveckling av hemsidan.  

 
8 Ekonomi 
Saldo 271 255kr. 

 
9 Övrigt 
Anneli Ingvarsson är hälsopedagog på Scania och meddelar att Scaniamilen passerar här den 12/5.  

 

Helen fixar mörkläggningsgardin till fönstret vid TV:n i klubbstugan. 

 

Önskemål från instruktörerna om en fast, takmonterad projektor. Anna undersöker priset för en takmonterad projektor.  

 

Vi är dåliga på att lägga ut aktiviteter i klubbens kalender. Malin Boström har gett information om hur man gör, om man är osäker så kan hon hjälpa till att lägga ut aktiviteter. 

 

Rallyträningshelg inplanerad 16-17 juni med Nina Steinbach till självkostnadspris. I första hand för klubbens medlemmar, i andra hand erbjuds andra klubbar att delta. 

 

§10 Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet 

 

 

Vid protokollet: Anna Engström 

 

 

Justeras 

 

……………………………………………………………. 

Helen Larsdotter 

 

 

…………………………………………………………… 

Mattias Engström 

Styrelsemöte Oskarshamns brukshundklubb 2018-03-01

 Närvarande: Kenneth Gustavsson, Mattias Engström, Susanne Källman Petersson, Maria Sjögren, Anna Engström, Jenny Blom,  

 

§1 Ordförande Maria Sjögren öppnade mötet. 

 

§2 Dagordningen godkändes 

 

§3 Kenneth och Matti utsågs till att justera protokollet 

 

§4 Sektorerna rapporterar 

HUS: Ovanligt lågt intresse för vårens kurser, trots att vi i vår endast kan erbjuda fyra kurser. Finns platser kvar i både nybörjarkurs och fortsättningskurs. 

 

RUS: Testledarutbildning på gång i Mönsterås 17+18 mars. 

 

TS: Välbesökt möte 22 februari. Fyra nya spårläggare som Kenneth ska lära upp. Nytt möte framöver. Klart med funktionärer till vårens tävlingar.  

 

Agility: Inget att rapportera 

 

§5 Skrivelser 

Studiefrämjandets årsmöte 19/4 18.00 i Växjö.  

SBK Smålands årsmöte 18/3 11.00 i Vrigstad, S-G Ågren representerar klubben. 

 

§6 Bordlagda ärenden 

Datum för vårens styrelsemöten: 12/4, 3/5, 7/6 samtliga startar 18.15. Den sjunde juni är det medlemsmöte. 

 

Vid årsmötet kom frågan om mervärdespengar upp. Styrelsen gick igenom riktlinjerna för att söka och kan konstatera att vi inte uppnår kraven för detta. 

 

§7 Styrelsen 

Beslut: Alla icke budgeterade inköp ska beslutas gemensamt av styrelsen. 

 

Beslut: Vi bestämmer att plugga kranen i källaren, Kenneth ordnar detta. Detta med anledning av att kranen lämnats öppen för några veckor sedan och orsakade översvämning i källaren. Styrelsen bedömer inte behovet som stort av att erbjuda medlemmarna att duscha sina hundar efter träning.  

 

Beslut: Vid årsmötet fattades beslut om att säga upp klubbens postbox, detta kommer innebära merarbete för styrelsen och försvåra när styrelsemedlemmar lämnar eller får ett uppdrag i styrelsen. Styrelsen är därför negativt inställd till detta men måste följa årsmötet. 

 

Grannklubbarna har bjudits in till träningshelgen 14-15 april via facebook 

 

§8 Ekonomi 

242,000kr den 28/2. 

 

§9 Övriga frågor 

För några veckor sedan var det översvämning i källaren då kranen lämnats öppen.  

 

§10 Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet 

 

 

Vid protokollet: Anna Engström 

 

 

Justeras 

 

……………………………………………………………. 

Mattias Engström 

 

 

…………………………………………………………… 

Helen Larsdotter