Bloggarkiv

onsdag 18 juli 2018

Styrelsemöte Oskarshamns brukshundklubb 2017-12-14

Närvarande:, Maria Sjögren, Susanne Petersson- Källman, Carina Andreasson, Anngelica Slättås, Helén Larsdotter, Anna Engström, Annika Bodenholm.
Frånvarande
: Malin Björklund, Sandra Vatn, Josephine Hjälteryd, Sara Blomqvist, Anette Carlberg, Jenny Blom.

§1 Mötets öppnade
Mötet öppnades av Maria Sjögren.
§2 Godkännande av Dagordning
Dagordningen godkändes.
§3 Val av två Justeringsmän
Annika Bodenholm och Susanne Petersson- Källman.
§4 Sektorerna rapporterar
HUS:

Lisa är klar med grundmodulen. Bokcirkel för instruktörerna är avklarad, 6 deltagare sista gången. En person är ev. intresserad av att bli instruktör så ska prova på att gå brevid. Vårens kurser är planerade.

Vi har blivit bra på att fylla i listor och skicka in till studiefrämjandet.
RUS:
MH är planerat till 27 maj, 
3 juli och 7oktober. 2 st ska gå testledarutbildning.
TS:
Inget att rapportera.

Agility:

Inget att rapportera.
§5 Skrivelser
Inga skrivelser.


§6 Bordlagda ärenden.

Sandra Tvingsell tar över ansvaret för hemsidan.

Scouterna har inte lämnat besked ännu ifall de vill hyra in sig.
§7 Styrelsen.

Pärm med protokollen för styrelsemöten finns numera i klubbstugan och ska förvaras i skåpet med glasdörrar. De kommer även att läggas upp på hemsidan igen nu när Sandra tar över.

Styrelsen har fått frågor från tekniska kontoret ang. skötsel av djurkyrkogården. Styrelsen kommer att titta närmare på hur det ska lösas.


§8 Ekonomi

Budget förslagen granskades och diskuterades.

Tills nästa år ska vi försöka minska kostnaderna på priser.
§9 Övrigt

Inget
§10 Avslutande av mötet
Maria avslutade mötet.


Vid protokollet   

                       

Anngelica Slättås                                                           Maria Sjögren
Sekreterare                                                                     Mötesordförande                                

 

 

Annika Bodenholm

Justeringsman


Susanne Petersson- Källman

Justeringsman

Styrelsemöte Oskarshamns brukshundklubb 2017-11-09

Närvarande:, Maria Sjögren, Susanne Petersson- Källman , Anette Carlberg, Carina Andreasson, Anngelica Slättås, Helén Larsdotter, Anna Engström, Jenny Blom.
Frånvarande
: Malin Björklund, Sandra Vatn, Josephine Hjälteryd, Annika Bodenholm, Sara Blomqvist.

§1 Mötets öppnade
Mötet öppnades av Maria Sjögren.
§2 Godkännande av Dagordning
Dagordningen godkändes.
§3 Val av två Justeringsmän
Anette Carlberg och Helén Larsdotter.
§4 Sektorerna rapporterar
HUS:

Lisa påbörjar nu sin utbildning till allmänlydnadsinstruktör. Höstens kurser är snart avslutade. En nybörjarkortkurs med 11 deltagare har 1 gång kvar. Första träffen av 2 i bokcirkel för instruktörerna är avklarad med 8 deltagare. Bygger på boken Hur svårt kan det vara.
RUS:
Sektorn ska träffas för en planeringsdag inför 2018.
TS:
Inget att rapportera.

Agility:

Inget att rapportera.
§5 Skrivelser
Inbjudan till föreningsriksdagen den 23 november. Anna Engström kommer att representera klubben.


§6 Bordlagda ärenden.

Ansvaret för hemsidan ska Nathalie ta över efter Ellinore men det har inte skett ännu. Anna kollar om det blivit missförstånd i kommunikationen. Maria ordnar så att en avtackningsblomma skickas till Ellinore.

Scouterna har varit och tittat och kommer att hyra in sig på torsdagar för 1000:-/månad. De kommer att vara på övervåningen och förvara tält mm i "gamla sekretariatet".
§7 Styrelsen.

Jenny och Helena kom och berättade vad de har kollat upp inför den kombinerad träningshelg som är tänkt att bli till våren, mars/april. Förslag kommer att läggas ut på hemsidan så medlemmarna får tala om vad de är intresserade av.

SBK logan har kommit som ska användas till klubbkläder.

Sektorernas budget ska vara inlämnad till Susanne till 30/11.


§8 Ekonomi per 2017-11-09

Kökskassa 500,-

Kassa 1500,-

Swedbank ftg. 36 000,-

Swedbank plac. 170,-

Swedbank fond 248 000,-

Summa 276 170,-

Obet.räkningar  0,-

Summa totalt: 276 170,-


§9 Övrigt

Figurantutrustningen ligger i sidovinden med lås.

En pärm med styrelseprotokoll ska placeras i klubbstugan. Anngelica ordnar det.


§10 Avslutande av mötet
Maria avslutade mötet.

Vid protokollet
   

                       

Anngelica Slättås                                                           Maria Sjögren
Sekreterare                                                                     Mötesordförande                                

 

 

Anette Carlberg 

Justeringsman


Helén Larsdotter
Justeringsman

                                                                                                                   

 

 


Styrelsemöte Oskarshamns brukshundklubb 2017-10-12

Närvarande:, Maria Sjögren, Annika Bodenholm, Anette Carlberg, Carina Andreasson, Malin Björklund, Anna Engström, Jenny Blom.
Frånvarande
: , Anngelica Slättås, Susanne Petersson- Källman Helén Larsdotter, Sandra Vatn, Josephine Hjälteryd, Sara Blomqvist.

§1 Mötets öppnade
Mötet öppnades av Maria Sjögren.
§2 Godkännande av Dagordning
Dagordningen godkändes.
§3 Val av två Justeringsmän
Anna Engström och Jenny Blom
§4 Sektorerna rapporterar
HUS:

Kurserna är igång. Anna har även startat en kortkurs. Lisa Lord har påbörjat instruktörsutbildningen och kommer att vara klar till våren.

Bokcirkel för instruktörerna kommer att vara vid 2 tillfällen i november.
RUS:

Inget att rapportera
TS:
Lägga ut på FB när det är tävlingar så att övriga medlemar ser och kan komma som publik. Det ska även läggas in i kalendern på hemsidan.

Agility:

Inget att rapportera.
§5 Skrivelser
Inga skrivelser
§6 Bordlagda ärenden.

Inga
§7 Styrelsen.

Niklas från Aktivitetscenter hyr in sig i stugan mot att hjälpa till med bl.a. gräsklippning och dyl.

Nathalie Västerlund har erbjudit sig att ta hand om hemsidan, styrelsen godkänner det.
§8 Ekonomi per 2017-10-12

Kökskassa 500,-

Kassa 1300,-

Swedbank fond 279 570,-

Obet.räkningar – 1800,-

Summa totalt: 278 570,-


§9 Övrigt

Kabeln till elstängslet är klart och lamporna fixade.

7/10 var det uppvisning av rallylydnad och agility utanför kulturhuset och barnen fick klappa hundaren. Det var mycket uppskattat.

Söka medlemmar som kan tänka sig ta hand om djurkyrkogården.


§10 Avslutande av mötet
Maris avslutade mötet.

Vid protokollet
   

                       

Anette Carlberg                                                               Maria Sjögren
Sekreterare                                                                     Mötesordförande                                

 

 

Anna Engström 

Justeringsman                                                             

Jenny Blom

Justeringsman                                                                                                                        

                                                                                           

 

 

 

 


Styrelsemöte Oskarshamns brukshundklubb 2017-09-14

Närvarande:, Maria Sjögren, Susanne Petersson- Källman , Anette Carlberg, Carina Andreasson, Anngelica Slättås, Jenny Blom. Frånvarande: Helén Larsdotter, Anna Engström, Malin Björklund, Sandra Vatn, Josephine Hjälteryd, Annika Bodenholm, Sara Blomqvist.


§1 Mötets öppnade Mötet öppnades av Maria Sjögren.


§2 Godkännande av Dagordning Dagordningen godkändes.


§3 Val av två Justeringsmän Anette Carlberg och Carina Andersson.


§4 Sektorerna rapporterar HUS:

Inget att rapportera. RUS: MH kommer att genomföras 1 oktober, 3 anmälda TS: Inget att rapportera.

Agility:

Inget att rapportera.


§5 Skrivelser Torsås brukshundsklubb erbjuder en workshop i hundkadrilj. De kommer till klubben i 2,5 timme till en kostnad av 200kr/person, minst 8 personer.


§6 Bordlagda ärenden

Vem kan ta hand om hemsidan. Ellinore har avsagts sig uppdraget. Frågan har lagts ut på FB och vi har fått in intressenter.

Scouterna vill hyra in sig i vår klubblokal på torsdagar.


§7 Styrelsen.

Styrelse diskuterade vad som kan tas upp på medlemsmötet, bl.a. om intresset finns att genomföra en kombinerad träningshelg med olika tävlingsgrenar inom SBK.

Klubbkläder är också ett ämne till medlemsmötet samt försöka en sista gång höra om intresset för 50-års fest.

Anngelica lägger ut på FB sidan när medlemsmötet ska vara och en del av punkterna vi tänker kan vara intressant att diskutera.


§8 Ekonomi per 2017-09-14

Kökskassa 500,-

Kassa 1300,-

Swedbank ftg. 42 000,-

Swedbank plac. 170,-

Swedbank fond 244 000,-

Summa 287 970,-

Obet.räkningar – 1350,-

Summa totalt: 286 620,-

§9 Övrigt

Elstängslet kommer att fixas av en elektriker.


§10 Avslutande av mötet Maris avslutade mötet. Vid protokollet


Anngelica Slättås

Sekreterare


Maria Sjögren

Mötesordförande


Anette Carlberg Carina Andersson

Justeringsman   Justeringsman


Styrelsemöte Oskarshamns brukshundklubb 2017-08-10

Närvarande:, Anna Engström, Helén Larsdotter, Susanne Petersson- Källman , Anette Carlberg, Carina Andreasson, Anngelica Slättås, Annika Bodenholm.
Frånvarande
: Maria Sjögren, Malin Björklund, Sandra Vatn, Jenny Blom, Josephine Hjälteryd, Sara Blomqvist .

§1 Mötets öppnade
Mötet öppnades av Anna Engström.
§2 Godkännande av Dagordning
Dagordningen godkändes.
§3 Val av två Justeringsmän
Anette Carlberg och Carina Andersson.
§4 Sektorerna rapporterar
HUS:

Kursutbudet ligger ute på hemsidan. 2 nybörjare, 2 fortsättning, 1 agility nybörjare och 1 kortkurs nybörjare som reserv.

Lisa Lord påbörjar sin instruktörsutbildning med att gå grundmodul.

Anngelica, Lisa och Ida ska gå utbildning i fördjupad raskunskap i Jönköping 9-10 september.
RUS:
MH banan är fixad. MH genomfördes den 2 juli och kommer även att genomföras 1 oktober, i dagsläget ingen anmäld.
TS:
Inget att rapportera.

Agility:

Inget att rapportera.
§5 Skrivelser
Inbjudan om föreläsning om hunds hälsa.
§6 Bordlagda ärenden.

Vem kan ta hand om hemsidan. Ellinore har avsagts sig uppdraget. Fråga ska läggas ut på klubbens FB-sida.

§7 Styrelsen

Utbildning i styrelsearbete kommer att ske först till våren 2018.

Styrelse diskuterade vad som kan tas upp på medlemsmötet, bl.a. om intresset finns att genomföra en kombinerad träningshelg med olika bruksgrenar.

Det har blivit en krock med rallytävling, appeltävling och agilitykurs den 16 september. Vi måste bli noggrannare att lägga in i kalendern på hemsidan så det blir synligt.
§8 Ekonomi per 2017-03-09

Klubben har fått höjt bidrag från kommunen

Kökskassa 500,-

Kassa 1500,-

Swedbank ftg. 33 700,-

Swedbank plac. 170,-

Swedbank fond 245 000,-

Summa 280 870,-

Obet.räkningar – 2055,-

Summa totalt: 278 815,-


§9 Övrigt
15 oktober är Havslättsmarodören och då är klubbstugan uthyrd.


§10 Avslutande av mötet
Anna avslutade mötet.

Vid protokollet
   

                       

Anngelica Slättås                                                           Anna Engström
Sekreterare                                                                     Mötesordförande                                

 

 

Anette Carlberg 

Justeringsman

Carina Andersson                                                                                                                          
Justeringsman                                                              

 


Styrelsemöte Oskarshamns Brukshundklubb 2017-06-29

Närvarande:  Maria Sjögren, Anette Carlberg, Anna Engström, Sandra Vatn.

Frånvarande:, Helén Larsdotter, Susanne Petersson- Källman, Malin Björklund, Jenny Blom, Josephine Hjälteryd, Sara Blomqvist, Carina Andreasson, Anngelica Slättås, Annika Bodenholm.

§1 Mötets öppnade
Mötet öppnades av Maria Sjögren.
§2 Godkännande av Dagordning
Dagordningen godkändes.
§3 Val av två Justeringsmän
Anette Carlberg och Anna Engström
§4 Sektorerna rapporterar
HUS:

Alla kurser är genomförda. Det kommer att bli en valp kortkurs i sommar.

Instruktörsmöte planerat till 4/7.
RUS:
MH den 2 juli är 9 hundar anmälda. Banan ska godkännas 30/6.

Det finns att behov av testledare M1 och M3.
TS:
Inget att rapportera.

Agility:

Ev är Malin Larsson intresserad av instruktörsutbildning. Anna kollar i höst.

Agilityn kommer att ha en kurs med 2 externa instruktörer 16-17 september.

KM kommer att anordnas 16 juli
§5 Skrivelser
Inga skrivelser.
§6 Bordlagda ärenden.
Föreningsteknik i styrelsearbete tas upp i höst.

§7 Styrelsen

Inget
§8 Ekonomi

Ingen info
§9 Övrigt
Scouterna vill hyra in sig i stugan, ärendet bordläggs tills nästa möte.

§10 Avslutande av mötet
Maria avslutade mötet.

Vid protokollet
  

                                                       

Maria Sjögren
Sekreterare & Mötesordförande                                

 

 

Anette Carlberg

Justeringsman                                                                                                                    

Anna Engström                                                                                                                                                                                           
Justeringsman                                                                                                                                     

 


Styrelsemöte Oskarshamns Brukshundklubb 2017-05-11

Närvarande:  Maria Sjögren, Helén Larsdotter, Susanne Petersson- Källman , Anette Carlberg, Carina Andreasson, Anngelica Slättås, Annika Bodenholm.
Frånvarande
:, Anna Engström, Malin Björklund, Sandra Vatn, Jenny Blom, Josephine Hjälteryd, Sara Blomqvist .

§1 Mötets öppnade
Mötet öppnades av Maria Sjögren.
§2 Godkännande av Dagordning
Dagordningen godkändes.
§3 Val av två Justeringsmän
Annika Bodenholm och Carina Andersson.
§4 Sektorerna rapporterar
HUS:

Inget att rapportera.
RUS:
MH banan ska fixas till då den har blivit vandaliserad. MH är den 2 juli.
TS:
Inget att rapportera.

Agility:

Träningskvällarna är igång med god uppslutning. Sandra kommer att flytta så Malin Larsson fortsätter med träningskvällarna.
§5 Skrivelser
Inga skrivelser.
§6 Bordlagda ärenden.

Inga.

§7 Styrelsen

Då det är många nya i styrelsen behövs det utbildning i styrelsearbete. Styrelsen kommer att ta upp det igen vid nästa möte då vi hoppas att fler är närvarande från styrelsen.


§8 Ekonomi per 2017-03-09

Kökskassa 500,-

Kassa 2000,-

Swedbank ftg. 21 400,-

Swedbank plac. 170,-

Swedbank fond 246 000,-

Summa 270 070,-

Obet.räkningar – 941,-

Summa totalt: 269 129,-


§9 Övrigt
Medlemsmötet till hösten måste planeras mer i god tid och även utannonseras tidigare.

Oskarshamns kommun har fixat avloppet.


§10 Avslutande av mötet
Maria avslutade mötet.

Vid protokollet
   

                       

Anngelica Slättås                                                            Maria Sjögren
Sekreterare                                                                     Mötesordförande                                

 

 

Annika Bodenholm                                                                                                                     Carina Andersson                                                                                                                          
Justeringsman                                                              Justeringsman