Bloggarkiv

fredag 6 maj 2022

Protokoll - medlemsmöte 4 maj 2022

                       Protokoll

 

Medlemsmöte (23 personer)  2022-05-04 kl 19 i klubbstugan 

 

 

         §22- 01                                          Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna

 

 

         § 22-02                                          Dagordningen godkändes

 

 

§ 22-03                                          Till protokolljusterare valdes Moa Gunnebrant och Maria Sjögren.

 

 

§ 22-04                                          Ida Qvarnström hälsades välkommen. Ida presenterade sig och pratade om Guldagility och Agility VM i Kalmar. Guldagility 13 – 17 juli är en stor tävling kommer att genomföras nu i sommar. Funktionärer sökes och man behöver inte ha någon erfarenhet av agility för att vara funktionär. Det kommer att behövas 150 funktionärer per dag. 30 klasser per dag och 90 personer som kommer att hamna på prispallen.  Klubben får en summa som tack för alla funktionärer som man bidrar med. Fri entré för intresserade som vill komma förbi och titta. 

 

                                                       2023 kommer Hundfesten av genomföras (20 - 21 maj) på Travet i Kalmar. Flera grupper är redan igång och alla är välkomna att bidra med förslag. Hundfesten kommer att vara öppet för besökande. Man kommer att kunna se/delta i uppvisning, rallylydnad, agility, utställning m fl. aktiviteter. Alla förslag välkomnas. Om man vill hjälpa till hör man av sig till Ida Qvarnström. Telefonnummer och mailadress finns på klubbens anslagstavla.

 

 

§ 22-05                                          Information från ordförande – Hannah informerade om att planen ska dressas – i maj kommer första omgången att göras. Kommunen kommer att lägga på sand och vi kan vara på planen direkt efter.

 

                                                       Investeringsbudgeten – ugn, mikro, spisfläkt och smörgåsjärn är inköpta. Speglar till träningsplanen ska sättas upp.

 

                                                       Aktivitetsdagen den 24 april var välbesökt och uppskattad. Aktivitetsdag i höst är planerad och i december blir det julmys – håll ögonen öppna för aktiviteter på Facebook, Instagram och hemsidan.

 

                                                       Ett aktivitetsrum i klubbhuset kommer att byggas upp på sikt. Har du tankar och idéer så hör av dig till någon i styrelsen.    

 

 

                                                                            

§ 22-06                                          Information från kassören – Susanne berättade att klubben har en god ekonomi. Klubben har fått en stor summa från Studiefrämjandet eftersom vi har många kurser.

                                                                            

 

         § 22-07                                          Information från sektorerna: TS, HUS, RUS, Agility

TS: Klubben hade en lydnadstävling för alla klasser i januari i ett ridhus i Kalmar och en tävling på klubben den 23 april. Klubben kommer att ha ytterligare tävlingar den 28 maj samt en dubbeltävling 6-7 augusti. Mariann H utbildar sig till tävlingsledare och Carina Forslund till tävlingssekreterare.

 

HUS: Ann informerade om att just nu har vi 11 kurser igång samtidigt. 4 valpkurser är igång och det finns fortfarande stor efterfrågan. Sommarkurser kommer också att genomföras. Instruktörerna bestämmer då själva vilken kurs de vill hålla och när.

 

RUS: Några MH är inplanerade under året. MH står för Mentaltest Hund. Man testar och beskriver hundens mentala förmåga. Den 14 maj kommer ett MH att arrangeras på klubben.

                                                                

Agility: Mattias berättade att det är en Blåbärstävling på söndag kl 10. Alla är välkomna att komma för att titta. Fika kommer att finnas. Veckans bana kommer att finnas under sommaren. Kommunen har gett OK till att vi kan ha en skylt vid agilityn för att tala om att hindren är till för klubbens medlemmar och för de hundar som har gått agilitykurs.

 

 

 

         § 22-08                                         Övriga frågor:

Prisutdelning från tipspromenaden den 24 april Hanna Kristelius vann vuxenrundan och Stella Kristelius vann barntipset.

 

Förtjänsttecken delades ut av Stefan Larsson. Förtjänsttecken delas ut till medlemmar som gagnat klubbens verksamhet under flera år:

Bronspris för minst 5 års arbete delades ut till Jenny Blom, Helen Larsdotter, Mikael Hortlander, Josephine Hjälteryd och Carina Forslund.

Silver  - minst 10 år delades ut till Helle Jansson, Evert Jansson, Mariann Henriksen och Ann Svensson.

Guld – minst 15 år delades ut till Susanne Källman Petersson, Billy Andersson och Ann-Christine Holm.  

 

Aktuell information/ Övriga frågor:

Ett önskemål gällande öppen bana för rallylydnad kom upp – att ha en bana uppsatt på planen under några veckor. Frågan tas vidare till styrelsen och rallylydnadsgruppen.

 

§22-09                                           Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse

 

 

 

torsdag 5 maj 2022

Protokoll - styrelsemöte 4 maj 2022

Protokoll styrelsemöte 4 maj 2022

Närvarande:

Ordförande Hannah Eklundh, vice ordförande Stefan Larsson, kassör Susanne Källman Petersson, ledamöterna Carina Forslund, Lotta Berg, Katarina Hellsten, suppleanterna Lisa Lord och  Hanna Kristelius samt sekreterare Mariann Henriksen

 

 

    

 

      § 22:039                       Mötets öppnande

                                            Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

 

 

 

       § 22:040                      Godkännande av dagordning

                                            Dagordningen godkändes

 

 

 

       § 22:041                      Val av två justeringspersoner

Till att justera dagens protokoll valdes Carina och Hanna K

 

 

       § 22:042                      Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna

 

 

 

       § 22:043                      Ordförandes punkt : Hannah berättade att hon fått information om nöjda

medlemmar – aktivitetsdagen var uppskattad.

 

 

      § 22:044                       Bordlagda ärenden: Inga bordlagda ärenden

 

 

 

      § 22:045                       Post och skrivelser:

 1. Post inkommande/ utgående

Ingen post

 1. Skrivelser inkommande/ utgående: Inga skrivelser

 

 

 

     § 22:046                       Sektorernas rapport: RUS – MH den 15, 21 och 22 maj kommer att

ställas in pga. sjukdom. MH den 14 maj kommer att genomföras – en ersättare är hittad.

TS: Lydnadstävling 28 maj

HUS: Vårens kurser är igång.

Agility – Ida Qvarnström kommer att närvara på medlemsmötet idag

                                           

 

                                           

 

§ 22:047                    Kassörens rapport    Susanne informerade om att ekonomin är fortsatt god.             

 

 

 

    

 

§ 22:048                    Nya beslutsärende: Beslutades att skicka en liten gåva till Nina    Steinbach som vunnit VM brons. Hannah fixar detta.

 

                                  VU – Verkställande utskott: Beslutades att ändra namn från AU – Arbetsutskott till  VU – Verkställande utskott. Stefan Larsson byts ut och ersätts av Mariann Henriksen eftersom VU inte ska ha både ordförande och vice ordförande. VU ska bestå av ordförande, kassör och sekreterare.

 

                                  Beslutades att Lisa Lord får gå utbildning till tävlingssekreterare i rally.

 

                                  Beslutades att höja arvodet till instruktörer till 80 kr i timmen – mycket beroende på att diesel och bensinpriserna har höjts. Priset på valpkurserna kommer att höjas från och med hösten till 1500 kr eftersom man får en bok som är värd 300 kr i priset.

 

Beslutades att ge Rallygruppen i uppdrag att planera genomförandet  av hur man ska göra för att kunna ha en rallybana stående uppe. Lisa Lord ansvarar för att ta kontakt med Maria Sjögren i Rallygruppen.

 

 

 

 

         § 22:049                    Övriga frågor: 

Kallelse till distriktsmötet i Njudung onsdagen den 18 maj kl 19.00. Vi har inte någon som har möjlighet att åka eftersom det är en vardagskväll. Vi tänker också att det är dyrt att åka så långt. Önskemål från oss om digitala distriktsmöten, vilket skulle underlätta. Hannah framför detta.

 

Medlemsmötet: Samtal gällande vad som ska informeras om.

 

Klubbens tält kommer att lånas ut till Susanne från 21 maj till 29 maj. Det är mästerskap för belgiska vallhundar och tälten behövs där.

 

Diskussion gällande om vi ska ha en rallylydnadsbana uppställd. Klubben har gamla plasthållare och gamla skyltar. Klubben ger rallygruppen i uppdrag att planera detta – se beslut ovan.

 

 

 

 

         § 22:050                        Nästa styrelsemöte är onsdagen den 15 juni kl 18, då det även är

   ekonomiuppföljning.

 

 

§ 22:051                        Mötets avslutning

                                       Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

 

Med vänlig hälsning!

Mariann Henriksen

 

fredag 8 april 2022

Styrelseprotokoll - 6 april 2022

Protokoll styrelsemöte 6 april 2022

Närvarande:

Ordförande Hannah Eklundh, vice ordförande Stefan Larsson, ledamöterna Carina Forslund,  Katarina Hellsten, suppleanten Hanna Kristelius samt sekreterare Mariann Henriksen

 

 

    

 

      § 22:027                       Mötets öppnande

                                            Ordförande Hannah hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

 

 

 

       § 22:028                      Godkännande av dagordning

                                            Dagordningen godkändes

 

 

 

       § 22:029                      Val av två justeringspersoner

Till att justera dagens protokoll valdes Katarina och Carina

 

 

 

       § 22:030                      Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna

 

 

 

       § 22:031                      Ordförandes punkt

Hannah pratade om Brukshundklubbens vision och uppgift. Viktigt med en öppen attityd och att vi ska vara en aktiv organisation och sprida kunskap.

 

 

 

      § 22:032                       Bordlagda ärenden: Inga bordlagda ärenden

 

 

 

      § 22:033                       Post och skrivelser:

 1. Post inkommande/ utgående

Ingen post

 1. Skrivelser inkommande/ utgående: Tillägg till regler inom bruks.

 

 

 

    § 22:034                    Sektorernas rapport:

RUS – Datum för Beskrivning MH ligger nu ute på SBK

tävling.

HUS: Högt tryck på framför allt valpkurserna.

Agility: Veckans Bana är igång. Blåbärstävling flyttad till den 8 maj.

TS – Tävling den 23 april .

 

                                           

 

§ 22:035                    Kassörens rapport    Susanne informerade om att ekonomin är fortsatt god.            

 

    

 

§ 22:036                       Nya beslutsärende: Inga beslut togs

 

 

 

         § 22:037                        Övriga frågor: 

Kurerna – Hannah och Katarina har kollat skicket på

dessa. Vi avvaktar med att göra något till lite senare när det är sommar. Kurerna ska renoveras – en kur i taget.

 

Elstängsel – Stefan och Daniel har fixat. Flera stolpar är inte så långt nedslagna, vilket gör att de lutar. Ev. behöver vi ta hjälp av en firma till nästa år för att fixa till det.

 

Appellplanen: Tjälen har gjort att planerna är ojämna. Hannah har varit i kontakt med Olof, som säger att tjälen har gjort större skada i år än tidigare eftersom det har varit varmt och kallt om vart annat. Han säger att det kommer att jämna ut sig mera när tjälen släpper. Finns det möjlighet att hyra någon fotbollsplan? Är planen bättre från bruksstegen och nedåt agilityplanen eller kan man vara på andra sidan. Mariann stämmer av med Ann. Planen kommer att dressas med 100 – 150 ton sand i år. När sanden är på kan vi träna där direkt. Sanden kommer att bidra till att planen inte blir lika dålig av tjälen som den har blivit i år.

Sponsring: Vi samtalade om hur vi ska tänka gällande priser till olika tävlingar som klubben anordnar. Vi tror att det blir svårt att hitta personer som kan ansvara för detta. Vårt förslag är att varje arbetsgrupp till tävlingen själva ansvarar.

 

Freesbeföreningen. Hannah har mailat datum för tävlingen men inte fått något svar. Hannah mailar igen och om hon inte får svar så försöker Mariann att nå någon per telefon.

 

Agilityhinder: Hannah kommer att kontakta kommunen angående hur vi kan göra för att förhindra barn/ människor att klättra på agilityhindren. Är det ok att sätta upp en skylt för att upplysa om detta? Hannah kollar med kommunen. Kanske kan det stå på skylten också att vi försöker visa hänsyn om någon tränar på planen – att man går i kanten och att hunden är kopplad.

 

Medlemsmöte 4 maj kl 19. Ida Qvarnström kommer. Mariann skickar ut på Medlem online och Hannah lägger ut på FB och Instagram.

Mariann kollar med Stefan R om han kan köpa in fikabröd.

Utbildning för styrelsen 7 april kl 19.

Trivseldag 13 april: OBS! Dagen flyttas till sö den 24 april kl 10 - 13

 

 

 

         § 22:038                        Nästa styrelsemöte är onsdagen den 4 maj kl 18 och kl 19 är det

    medlemsmöte.

 

 

§ 22:039                        Mötets avslutning

                                       Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

 

 

 

 

 

 

 

lördag 12 mars 2022

Protokoll - Styrelsemöte 9 mars 2022

                   Protokoll styrelsemöte 9 mars 2022

Närvarande:

Ordförande Hannah Eklundh, vice ordförande Stefan Larsson, kassör Susanne Källman Petersson, ledamöterna Carina Forslund, Lotta Berg, Katarina Hellsten, suppleanterna Lisa Lord och Hanna Kristelius samt sekreterare Mariann Henriksen

 

 

      § 22:014                       Mötets öppnande

                                            Ordförande Hannah hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

 

       § 22:015                      Godkännande av dagordning

                                            Dagordningen godkändes

 

 

       § 22:016                      Val av två justeringspersoner

Till att justera dagens protokoll valdes Susanne Källman Petersson och Lisa Lord

 

       § 22:017                      Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna

 

 

       § 22:018                      Ordförandes punkt

                                             Hannah pratade om Värdegrund för SBK. En viktig

punkt handlar om att alla människor ska känna sig välkomna och

respekterade. Viktigt att vi tänker på varandra och uppskattar varandra –

oavsett vilken gren vi tränar och tävlar och oavsett vilken ras vi har och

vilken nivå vi tränar på.

 

 

§ 22:019                     Bordlagda ärenden: Inga bordlagda ärenden

 

 

 

         § 22:020                    Post och skrivelser:

 1. Post inkommande/ utgående

Föreningsbidrag: Susanne har ansökt

Vem får / ska få post från kommunen. Mariann kollar med Helle och vi försöker uppdatera – både till kommunen och till SBK.

 1. Skrivelser inkommande/ utgående Inga

 

         § 22:021                     Sektorernas rapport

                                            Freestyletävlingen i maj är inställd - svårt att få funktionärer.

 

Rally – inget att rapportera. Maria Sjögren är ansvarig för arbetsgruppen

 

TS sektorn – Ann Svensson och Helle Jansson är ansvariga för Tävlingssektorn. Lydnadstävling på klubben 23 april.

 

Agilitysektorn: Mattias Engström är ansvarig. Två tunnlar, sandsäckar och en gunga är inköpta – kommer till klubben efter Guldagilitytävlingen i Kalmar i sommar. Önskemål från Agilitysektorn om att få köpa in ett mjukt långhopp framfördes, men bifölls inte. Viktigt att större inköp är budgeterade. Styrelsen önskar att agilitysektorn skriver upp vilka hinder som behövs och vad de kostar, för att på sikt kunna ha en uppdaterad hinderpark.

 

RUS: MH 2 april inställd, men de två övriga planerade MH kommer att fullföljas – 6 juni och i september. 14–15 maj och 21-22 maj kommer MH att hållas för att Smålandsdistriktets nya beskrivare ska kunna utbildas.

 

HUS – Ann sitter kvar som ansvarig för sektorn. Några kurser har startat. Ett högt tryck på valpkurserna.

                     

 

 

         § 22:022                    Kassörens rapport    Delårsbokslut i början av juni. Susanne

informerade om att ekonomin är god.                 

 

§ 22:023                       Nya beslutsärende Investeringsbudgeten – följande beslutades.

 

Ny bänkskiva på högersidan, ny fläkt, ny spis och ny mikro behövs. Lotta kollar upp vad det skulle kosta.

 

Katarina och Hannah kollar upp vad som behövs för att göra i ordning kurerna.

 

Styrelsen beslutade att ge Hannah och Katarina i uppgift att påbörja ett aktivitetsrum – se övriga frågor.

 

Styrelsen har tagit beslut gällande policy för privatlektioner.

 

Beslutades att Stefan Reinisch får ett kort så att han kan handla till köket.

Stefan Reinisch och Susanne har kort att handla för.

 

 

         § 22:024                        Övriga frågor:

Aktivitetsrum: Hannah och Katarina har funderat på att göra ett aktivitetsrum för nosework, positionsplattor och andra aktiviteter för hundar. Att kunna erbjuda ett rum för medlemmar för att kunna träna i.

Tanken är att i en långsam takt bygga upp rummet eftersom inga pengar är budgeterade för detta.

SBK har en medlemsundersökning på nätet. Medlemmar får där svara på frågor gällande hur nöjd man är med sin lokala klubb.

Hannah beställer hem gratismaterial från SBK – info om organisationen.

Motioner från Årsmötet: Agility är en egen sektor och alla andra tävlingsgrenar blir arbetsgrupper under Tävlingssektorn.

Styrelsen föreslår att ansvariga för varje sektor/ arbetsgrupp träffas för att diskutera enhetliga priser för KM. De informerar därefter styrelsen för att styrelsen ska kunna ta ett beslut. Hannah mailar dessa ansvariga.

Källaren – bättre förvaring för alla grejer. Katarina tittar på möjligheterna att förbättra. Lisa hjälper till.

Kursutbudet - barn och ungdomsaktiviteter. Önskemål finns, men just nu har vi för få instruktörer. Vi tar med tanken.

Hålla kurs – få ha privatlektioner. Policy gällande detta finns nu utarbetad.  Hannah skickar denna policy till Ann i HUS för att hon sedan ska kunna maila detta till klubbens instruktörer.

Rasklubben för belgiska vallhundar ska anordna rallylydnadstävling i Skåne den 26 – 27 maj och önskar hyra material. Detta godkändes.

 

Julmys 15 december. Boka in datumet redan nu! Lotta, Stefan och Mariann ansvarar

Vårmys 13 april - en dag för medlemmarna och deras hundar. Tipspromenad mm . Hannah, Lisa ansvarar

Höstmys 27 oktober – Hannah, Hanna och Katarina ansvarar.

 

Förtjänsttecken: Dessa har kommit och kommer att delas ut på medlemsmötet den 4 maj. På medlemsmötet är Ida Qarnström inbjuden för att prata om aktiviteter i länet. Boka in den 4 maj kl 19.00 redan nu.

Möte med Freesbeklubben: Carina och Stefan har träffat en person från klubben. De har diskuterat och kommit överens om flyttning av staket och byggande av övergångar bl a. - för att på bästa sätt kunna samsas om de skogspartier där våra verksamheter gränsar till varandra. Ordförande för Freesbeklubben Jonathan Gerhardsson kommer att kontakta Hannah E för att kunna samordna när vi eller de har tävlingar eftersom vi då kan störa varandras aktiviteter. Jonathan har ännu inte kontaktat Hannah, men Hannah kontaktar Jonathan för att informera om årets MH och tävlingar.

Utbildning för styrelsen - 7 april kl 19.00. Ann-Christine kommer att hålla i utbildningen.

 

 

         § 22:025                        Nästa styrelsemöte är onsdagen den 6 april

 

 

§ 22:026                        Mötets avslutning

                                       Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

 

 

 

måndag 14 februari 2022

Protokoll - konstituerande möte 13 februari 2022

Protokoll konstituerande styrelsemöte

                   söndagen den 13 februari 2022 – ett digitalt möte

Närvarande:

Ordförande Hannah Eklundh, vice ordförande Stefan Larsson, kassör Susanne Källman Petersson, ledamöterna Carina Forslund, Katarina Hellsten, suppleanterna Lisa Lord och Hanna Kristelius samt sekreterare Mariann Henriksen

 

 

      § 22:001                       Mötets öppnande

                                            Ordförande Hannah hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

 

       § 22:002                      Godkännande av dagordning

                                            Dagordningen visades och godkändes

 

       § 22:003                      Upprop och presentation av styrelsen

                                            De som var närvarande på mötet presenterade sig och Hannah berättade att styrelsen nu ligger ute på Hemsidan.

 

       § 22:004                      Val av två justeringspersoner

                                            Till att justera dagens protokoll valdes Carina Forslund och Lisa Lord

 

       § 22:005                      Ordförandes punkt

Hannah berättade att hon hoppades att vi skulle få ett givande och trevligt år tillsammans – med bra diskussioner. 

 

§ 22:006                      Utse sektorsansvariga att ansvara inför styrelsen till respektive kommitté eller arbetsgrupp samt att dessa presenterar en kommitté eller arbetsgruppvid nästa styrelsemöte för godkännande.

 1. HUS - hundägarutbildningssektor – Mariann pratar med Ann Svensson
 2. TS - Tävlingssektor – Mariann pratar med Ann Svensson och Helle Jansson
 3. RUS - Rasutvecklingssektor – Carina Forslund
 4. PR sektor – Hannah Eklundh
 5. Tjänstehundssektor - vilande
 6. Agilitysektor – Marie Lindström tills vidare
 7. Rallylydnad – arbetsgrupp som rapporterar till TS – Maria Sjögren är tillfrågad och har sagt Ja.
 8. Freestyle – arbetsgrupp som rapporterar till TS - Hannah Eklundh

 

 

         § 22:007                      Val av distriktsombud    

Till distriktsombud valdes Carina Forslund.  Carina kollar med Lotta, Helle och Ann om någon av dem kan vara med.

 

 

         § 22:008                     Val av firmatecknare

Att var för sig och tillsammans teckna föreningens firma, utkvittera försändelser i post och bank samt disponera föreningens bankkonto utsågs ordförande Hannah Eklundh och kassör Susanne Källman Petersson.

 

         § 22:009                       Val av VU 

Till styrelsens verkställande utskott utsågs ordförande Hannah Eklundh, vice ordförande Stefan Larsson samt kassör Susanne Källman Petersson

 

 

         § 22:010                       Nya beslutsärende Beslutades att våra styrelsemöten i juni och

december blir uppföljningsmöten av hur vår ekonomi ser ut.

 

         § 22:011                        Övriga frågor

Hannah informerade om att vi har fått ett mail från Blåkulla discogolfförening. De bygger en bana runt vår lydnadsäng och önskar kontakt med några i klubben för att diskutera sträckning av bana och elstängsel. Carina och Hannah träffar någon från föreningen för att starta ett samarbete. Viktigt att vi har kontakt eftersom sträckningen av våra MH kan beröras. Carina ansvarar för att kontakta någon från föreningen och bestämma ett datum.     

Utbildning för styrelsen – Stefan fick styrelsens uppdrag att undersöka vidare och få förslag på datum under våren.

Hannah skapar en samtalsgrupp på Messenger för styrelsen.

 

 

         § 22:012                        Planering av styrelsemöte 2021

Följande datum för styrelsemöten beslutades 9 mars, 6 april, 4 maj, 15 juni, 24 aug, 21 sept, 19 okt, 16 nov, 14 dec.

Tiden för våra styrelsemöten bestämdes till 18.00 – 19.30

                                            Medlemsmöten blir efter styrelsemötena den 4 maj och 21 sept.

                                            Valberedningen bjuds in till mötet 24 augusti

                                            Ekonomiuppföljning 15 juni.

Budgetmöte den 14 december.

 

12 februari 2023 blir ett årsmöte.

 

§ 22:013                        Mötets avslutning

                                       Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

 

 

 

 

Protokoll - årsmöte 13 februari 2022


§ 1. Mötets öppnande

Lokalklubbens vice ordförande Stefan Larsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade det digitala mötet öppnat.

           

§ 2. Fastställande av röstlängden

Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 22 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). Röstlängd är upprättad på alla närvarande och sekreteraren har kontrollerat att samtliga är medlemmar. 

 

 

§ 3. Val av mötesordförande

Valberedningens sammankallande, Moa Gunnebrant (som reserv för ordinarie sammankallande Anna Kling) , presenterade valberedningens förslag på mötesordförande för årsmötet, Stefan Larsson .

Årsmötet beslutade att välja Stefan Larsson till ordförande för årsmötet.

Stefan Larsson tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

 

§ 4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare

Anmäldes att lokalklubbsstyrelsen utsett Mariann Henriksen till protokollförare under årsmötet.

 

§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet


Årsmötet beslutade
att utse Jenny Sandvall och Mattias Engström till justerare.

 

§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 Medlemsmöte Moment 2 i normalstadgarna.

 

Ordförande för mötet förklarade att eftersom mötet är digitalt kommer omvänd acklamation att tillämpas.

 

 

§ 7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst

Lokalklubbsstyrelsen anmälde att utlysning om årsmötet skett enligt normalstagar för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben.

 

Årsmötet beslutade att förklara årsmötet stadgeenligt utlyst.

 

§ 8. Fastställande av dagordningen

Föredrogs lokalklubbsstyrelsens förslag till dagordning.

 

Årsmötet beslutade att fastställa förelagda dagordning.

§ 9. Genomgång av:

a.                                                                                  Verksamhetsberättelsen för styrelsen och för sektorerna har legat på Hemsidan. Dessa godkändes av mötet.

 

b.                                                                                 lokalklubbens kassör Susanne Källman-Petersson redogjorde för 2021-årsintäkter och kostnader i balans- och resultaträkningen

 

c.                                                                                   revisionsberättelsen för 2021 visades

 

§ 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust

 

Årsmötet beslutade att fastställa de presenterade balans- och resultaträkningarna per den 31 december 2021.

Årsmötet beslutade att enligt lokalklubbsstyrelsens förslag överföra det balan-serade resultatet på 22 457 kr i ny räkning.

 

§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen

 

Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja lokal-klubbsstyrelsen ansvarsfrihet för 2021.

 

§ 12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende:

a. mål,

b. rambudget för innevarande verksamhetsår

Lokalklubbens mål har legat på Hemsidan och budgeten har mailats ut till de anmälda. Kassör Susanne Källman-Petersson redogjorde för budgeten.

 

§ 13. Beslut i ärenden enligt punkt 12


Årsmötet beslutade att fastställa förelagda mål samt budget för 2022.

              

§ 14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål

Lokalklubbsstyrelsen har inga ytterligare mål att redovisa.

 

§ 15. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 Lokalklubbsstyrelse Moment 1 i normalstadgarna samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning

Moa Gunnebrant (reserv för Anna Kling), sammankallande i valberedningen, presenterade valberedningens förslag.

 

Val av lokalklubbsordförande (1 år)
Valberedningen föreslog nyval av Hannah Eklundh.


Årsmötet beslutade
att välja Hannah Eklundh till ordförande för en tid av ett år.

 

a.  Val av kassör ((2 år), Valberedningen föreslog omval av Susanne Källman Petersson.

 

Årsmötet beslutade att välja Susanne Källman Petersson till kassör för en tid av två år.

 

 

b. Val av ledamöter ((2 år), Valberedningen föreslog:

 

Ledamot          Lotta Berg                                     nyval                  2 år

Ledamot          Katarina Hellsten                       nyval                  2 år

Årsmötet beslutade att välja Lotta Berg och Katarina Hellsten till ordinarie ledamöter för en tid av två år.

 

c.  Val av suppleanter ((2 år), Valberedningen föreslog:

 

Suppleant        Lisa Lord                                        nyval                  2 år

Suppleant        Hanna Kristelius                         fyllnadsval       1 år

Årsmötet beslutade att välja Lisa Lord och Hanna Kristelius till suppleanter för en tid av två respektive 1 år.

 

Valberedningen föreslog suppleanternas tjänstgöringsordning enligt:

 

1. Lisa Lord

2. Hanna Kristelius

 

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

 

§ 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 9 Räkenskaper och revision i normalstadgarna

Valberedningen föreslog till val av revisorer samt revisorssuppleant för en tid av ett år:

 

Ordinarie             Elin Engström                             omval                1 år

Ordinarie             Maria Tigerström                       omval                1 år

Suppleant            Sven-Gunnar Ågren                  omval                1 år                    

 

Årsmötet beslutade att välja Elin Engström och Maria Tigerström till ordinarie revisorer för en tid av ett år, samt Sven-Gunnar Ågren till revisorssuppleant för en tid av ett år.

 

§ 17. Val av valberedning enligt § 10 Valberedning i normalstadgarna

 

Årsmötet beslutade att till valberedning utse:

   Anna Kling                          sammankallande                omval            1 år

    Evelina Ivarsson                  ordinarie                             omval            2 år

    (

 

§ 18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15–17

 

Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 15–17, se Bilaga 2.

 

§ 19. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt 13

        

Förelåg följande fem motioner

 1. Motion gällande pris för KM
 2. Motion gällande regler för KM i agility
 3. Motion gällande årets nykomling och årets tävlingshund
 4. Motion gällande KM i lydnad
 5. Motion gällande olika sektorer

 

 1. Motion 1. Styrelsen fick i uppdrag att arbeta fram ett sätt som gör att det syns vem som är årets KM vinnare. T ex med foto eller att det står under bilden på tävlingshundar.
 2. Motion 2
 3. Motion 3 – röstning gällande förslag 1,2 och 3 genomfördes. Alternativ 1 fick 16 röster och blev det vinnande alternativet. Ett ekipage väljs till Årets tävlingshund och ett ekipage väljs till Årets nykomling. Det är oförändrat
 4. Förtydligande årets sista hemmatävling. Diskussion gällande om man skulle bli klubbmästare även om man inte tog minst ett andrapris. Rösning genomfördes och enbart 2 personer röstade för den budget som lagts. Motionen avslogs därmed.
 5. Förtydligande – man kan inte bilda olika sektorer utan det kan i så fall heta arbetsgrupp, informerar Stefan L. Samtal om vad motionen innebär

Årsmötet beslutade att bifalla följande motioner nr 1,2, 3, 5 och att avslå motion 4.

 

 

§ 20.  Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige

            Fanns inga handlingar att gå igenom

 

 

         § 21.      Uppmärksamma avgående styrelseledamöter samt Årets tävlingshund och

                      Klubbmästare.

Stefan tackade de personer som nu avgår från styrelsen. Daniel Persson, Ann

Svensson och Helle Jansson.

 

 

 

KM Lydnad

Startklass  - Stina Thorell och Viking

Klass 1  - Helle Jansson och Cate

Klass 2 – Ann Svensson och Cava

Klass 3 – Ann Svensson och Vilja

 

KM Agility

Small  - Annette Wahlstedt och Märta

Medium – Marie Lindström och Hi-Tec

Large – Kjell Digréus och Smajl

 

Årets Tävlingshund

Hannah Eklundh och Dio

 

Årets Nykomling

Fanns ingen

 

 

§ 22. Övriga frågor för diskussion (inte beslut)

          Inga övriga frågor§ 23. Mötets avslutande.

Mötesordförande Stefan Larsson tackade de närvarande för visat intresse och lämnade över ordförandeklubban till lokalklubbsordföranden Hannah Eklundh.

 

Lokalklubbsordföranden Hannah Eklundh berättade att efter årsmötet kommer den nyvalda styrelsen att samlas för ett konstituerande möte.

Hannah avslutade mötet.