Bloggarkiv

söndag 15 januari 2023

Protokoll styrelsemöte 11 januari 2023

Protokoll styrelsemöte ons. 11 januari 2023  kl.18-19.30

   

 

Närvarande: Ordförande Hannah Eklundh, vice ordförande Stefan Larsson, ledamöterna  Lotta Berg och  Katarina Hellsten, suppleanterna Lisa Lord och Hanna Kristelius samt sekreterare Mariann Henriksen

 

 

                             § 22:117              Ordförande öppnande mötet

 

                            § 22:118               Dagordningen godkändes i befintligt skick

 

                             § 22:119              Till protokolljusterare valdes Lotta Berg och Stefan Larsson

                 

                            § 22:120               Föregående protokoll har mejlats ut och lades till handlingarna

 

§ 22:121               Ordförandens punkt: Madeleine Björnskiöld har hört av sig till Hannah. Hon är intresserad av Nosework och har erbjudit sig att anordna    en tävling, med hjälp av oss. Vi var eniga om att detta låter intressant och Hannah kommer att träffa Madeleine.

 

§ 22:122               Bordlagda ärenden – inga

 

                            § 22:123               Post och Skrivelser      

a)                                       Post inkommande/utgående:

Inbjudan till fullmäktige i mars har inkommit.

Post skickad till kommunen – Klubben informerade kommunen om att markeringarna som skidspåranläggarna satt ut var fel enligt kartan som är bifogad till vårt nyttjandeavtal och att klubben därför flyttade dessa till rätt avstånd samt satte upp egna markeringar.

                            b)                         Skrivelser inkommande/utgående -

                            § 22:124               Sektorernas rapporter:

 

HUS: Inget att rapportera

Agility: Inget att rapportera

RUS:Ny beskrivarkurs är på gång informerar Stefan, som kommer att gå kursen.

                                                          TS: Instruktörsmöte med Ann i morgon 12 januari.

 

                            

                            § 22:125           Kassörens rapport. Susanne var inte närvarande på dagens möte. Hon har mailat budgeten till oss.

 

                             § 22:126          Nytt beslutsärende:   Inga beslut togs. 

 

§ 22:127            Övrigt:

Medlemsansvariga – vilka ska vara det? Vi har fått information om att klubbar ska vara restriktiva när det gäller tillgång till medlemsuppgifter. Vi är eniga om att detta bör bli rätt. Stefan Larsson kommer att kolla med distriktet gällande hur vi ska hantera denna fråga och vilken behörighet de som är tävlingssekreterare ska ha.

 

                                                          Nya medlemmar: Vi börjar fundera på ett välkomstmail med information om klubben.

                            

Utvärdering av grötfesten: Drygt 20 pers. Vi var nöjda med upplägget och

planerar något liknande till nästa år.

                                                          Statistik – vi behöver fylla i: Mariann ansvarar för att fylla i

 

Inför årsmötet: Mariann mailar ut budgeten till de som anmäler sig till årsmötet. Mariann skriver ut alla papper och Hannah kopierar.

Mariann beställer smörgåstårta och bubbelvatten tillsammans med Lotta och Stefan. Lite lösgodis med papper på som vi kan ha i små skålar köps in. Vi börjar med smörgåstårta och tar kaffe och chokladbitar efter halva mötet. Mariann har mailat ut en inbjudan och inbjudan ligger  på hemsidan också. Anmälan senast 8 februari.

 

Lampor: En medlem har hört av sig till Lotta angående lamporna – att de är gamla och drar mycket ström. Hannah informerar om att klubben har ett bundet elavtal till april 2024 och att elpriset inte är så högt. På sikt kommer vi att fundera över hur vi ska byta till LED belysning. Att byta innebär också en kostnad – dels för nya lampor och dels för att det ska vara en behörig elektriker som byter.

Trasig lampa vid källaringången. Vi ber Conny om hjälp.

Trasig lampa på planen: En av kommunens lampor har slocknat. Stefan L mailar kommunen om detta.

Luftvärmepumpen: Den är trasig. Stefan mailar kommunen om att något är fel. Den var fixad i november.

Fullmäktigemötet: Vi tycker det är långt att åka och tyvärr har inte någon på mötet möjlighet. Mariann skickar till Carina och Susanne för att kolla om någon av dem vill åka. Mariann ansvarar för att ge svar.

 

Hundfesten: Mariann påminner om att det vore kul om så många som möjligt anmäler sig som funktionärer till Hundfesten i Kalmar den 20-21 maj. Läs mer om Hundfesten på klubbens hemsida. Där hittar ni anmälan till funktionär också.

 

 

                            § 22:128            Nästa styrelsemöte. Vi har årsmöte den 12 februari kl 14.00 och direkt

                                                       därefter ett konstituerande möte

 

                            § 22:129            Ordförande avslutande mötet

 

 

 

 

 

fredag 16 december 2022

Protokoll - styrelsemöte 14 december 2022

Protokoll styrelsemöte ons. d 14 december 2022 kl.18-20

   

 

Närvarande: Ordförande Hannah Eklundh, kassör Susanne Källman Petersson, ledamöterna Carina Forslund, Lotta Berg, Katarina Hellsten, suppleanterna Lisa Lord och Hanna Kristelius samt sekreterare Mariann Henriksen

 

 

        § 22:104       Ordförande öppnande mötet

 

         § 22:105     Dagordningen godkändes

 

         § 22:106     Till protokolljusterare valdes Lisa Lord och Hanna Kristelius

                

         § 22:107     Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna

 

         § 22:108     Ordförandens punkt: Hannah tackade för det gångna året. Hannah

                                 framförde att det varit ett roligt och givande år i styrelsen.

 

         § 22:109     Bordlagda ärenden – inga

 

         § 22:110     Post och Skrivelser      

a)                         Post inkommande/utgående: Förtjänsttecken – se övrigt

 

b)                         Skrivelser inkommande/utgående: Inga

         § 22:111     Sektorernas rapporter:

 

                                                          Agility: Klubbträning på lördag på Guldhunden

 

                                                          HUS – inget att rapportera

 

                                                          TS – inget att rapportera

 

RUS – Lisa har gått M1 i Mönsterås som planerat. Tre MH är planerade under året.

 

Rally: En tävling under 2023 planeras

                            

 

      § 22:112     Kassörens rapport. Budgetarbete – Vi gick igenom budget för styrelsen

och budget för de olika sektorerna/ grupperna. Budgetunderlagen som styrelsen fått in godkändes av styrelsen.  Kassören kommer att sammanställa ett budgetförslag som presenteras på årsmötet 12 februari kl 14.00

 

      § 22:113                      Nytt beslutsärende:   Inga beslut togs 

 

       § 22:114     Övrigt:

 

Rapport från föreningsriksdagen - Katarina och Carina deltog i årets föreningsriksdag i Oskarshamn. De lyssnade på föreläsning från Polisen. En stor del av tiden ägnades åt O-ringen 2024. 

 

Julmys 15 dec. 26 personer är anmälda.

 

Förtjänsttecken: Vi kollar med Stefan L som inte är närvarande.

 

Containern: Katarina har haft kontakt med en snickare som lovat att skicka en offert, vilket han inte har gjort. Katarina fortsätter att leta efter någon som kan renovera vår container.

                                                        

 

         § 22:115  Nästa styrelsemöte kommer att bli 11 januari 2023.

 

         § 22:116  Ordförande avslutande mötet och tackade för det gångna året.

 

 

 

 

fredag 18 november 2022

Protokoll - styrelsemöte 16 november 2022

Protokoll styrelsemöte ons d 16 november 2022  kl 18-19.30

   

 

Närvarande: Ordförande Hannah Eklundh, vice ordförande Stefan Larsson, kassör Susanne Källman Petersson, ledamöterna Carina Forslund, Lotta Berg, Katarina Hellsten, suppleanterna Lisa Lord och Hanna Kristelius samt sekreterare Mariann Henriksen

 

        § 22:091       Hannah öppnade mötet

 

         § 22:092     Dagordningen godkändes

 

         § 22:093     Till protokolljusterare valdes Susanne Källman Petersson och Lisa Lord

                

         § 22:094     Föregående protokoll hade skickats ut, godkändes och lades till handlingarna.

 

         § 22:095     Ordförandens punkt: Hannah hade inget att rapportera

 

         § 22:096     Bordlagda ärenden: Kostnad för de som ställer upp husvagn/ husbil på klubben – med eller utan el. Priserna diskuterades och vi beslutad höja priset till

                            100 kr.

         § 22:097     Post och Skrivelser      

a)                         Post inkommande/utgående:

 

b)                         Skrivelser inkommande/utgående – Inga motioner har kommit in. Vi har fått en inbjudan till föreningsriksdagen den 30 november. Beslutades att anmäla två personer. Katarina och ev Stefan eller Lotta. Katarina är samordnande och anmäler.

 

 

         § 22:098     Sektorernas rapporter:

 

HUS: Höstens kurser är avslutade. Ann önskar ha instruktörsmöte i januari och att kursanmälan öppnar 1 mars. Styrelsen tycker att det är helt OK att Ann bestämmer när instruktörsmötena ska ligga och helt ok att vi flyttar datum för anmälan till vårens kurser till den 1 mars.

 

Agility: Inköp av hinder. Frågan kommer att lyftas på Övrigt – se nedan.

                                                         

TS: Inget att rapportera

                            

                                                          RUS: En ny figurant ska utbildas. Lisa Lord kommer att gå M1 i Mönsterås den 4 december för att därefter kunna utbilda sig till figurant.

                              

 

         § 22:099                      Kassörens rapport: Susanne informerar om att ekonomin är god

 

         § 22:100                      Nytt beslutsärende:  

Beslutades att höja priset för att ha husvagn eller husbil på klubben till 100 kr per dygn. 

 

 

         § 22:101                              Övrigt:

•                          Verksamhetsberättelse 2022. Mariann kontaktar de ansvariga för grupper och sektioner för att påminna om verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget. (Ann, Helle, Maria S, Mattias och Carina). Senast 7 december ska dessa vara mailade eller lämnade till  sekreterare@oskarshamnsbk.se

 

 

•                          Verksamhetsplan 2023 – Vi diskuterade inriktning på vår verksamhet. Hannah har påbörjat ett tänk. Att sopsortera är något vi önskar bli bättre på.

 

 

•                          Containern på andra sidan – Katarina har haft en snickare som har tittat på den. Dörren är helt upprutten. Förslaget är nu att i stället för en stor dubbeldörr byggs det en fast vägg och en dörr som är en tredjedel av den som är nu. Katarina har ännu inte fått något kostnadsförslag.

 

•                          Rapport från Höstmyset: Mycket folk och roliga aktiviteter. Hanna, Hannah och Lisa var lite ansvariga och hade fixat en fin dag. Det blev en uppskattad dag. Ett bra sätt för de som gått kurs att få komma på en aktivitet på klubben. En inkluderande verksamhet.

 

 

•                          Aktivitetsrummet – vapenskåp mm. Susanne har nyckel till vapenskåpet. Skåpet var bultat. Conny har lovat att hjälpa till med att bulta loss och flytta vapenskåpet – ett stort tack till dig Conny.  När skåpet är flyttat har Mattias Engström lovat att hjälpa till med att fixa ett golv. Stort tack Mattias.

 

•                          Hundfesten i maj: Mariann slår ett slag för att vi ska vara många som bokar in helgen 20-21 maj 2023. Vi hoppas att många i klubben kommer att anmäla sig som funktionärer. Digital anmälningsblankett hittar ni på klubbens hemsida och om ni undrar över något får ni gärna ringa eller skriva till Mariann. Tel 076 3918224 eller sekreterare@oskarshamnsbk.se Ni hittar också information på ”Hundfesten.se”

 

 

•                          Julmys 15 dec kl.18 (Mariann, Lotta, Stefan L) + ev flera. Mariann skriver ihop något och skickar till Hannah.

 

•                          Inköp av agilityhinder – hur ska vi tänka? Vi samtalade om en storsatsning på agility. Mattias har satt ihop en prioriteringslista med de hinder som behöver köpas in. Styrelsen är enigt positiva till denna storsatsning. Mariann kontaktar Mattias så att han skriver in listan i nästa års budget.

 

 

•                          Mariann har beställt nya regelböcker till tävlingsledarna i lydnad och rallylydnad + en extra som kommer att finnas i tävlingsboden.

 

•                          Vi planerar för att kunna ha ett arkiv på övervåningen.

 

 

 

 

         § 22:102  Nästa styrelsemöte har vi den 14 december. Det kommer att vara ett  Budgetmöte.

 

         § 22:103  Hannah avslutade mötet

 

 

 

 

 

fredag 21 oktober 2022

Protokoll Styrelsemöte 19 oktober 2022

            Protokoll styrelsemöte ons d 19 oktober 2022  kl 18-19.30

   

 

Närvarande: Ordförande Hannah Eklundh, ledamöterna Carina Forslund, Lotta Berg, Katarina Hellsten, suppleanterna Lisa Lord och Hanna Kristelius samt sekreterare Mariann Henriksen

 

        § 22:078    Ordförande öppnande mötet

 

        § 22:079       Dagordningen godkändes – med tillägget Policy under  HUS.

               

 

        § 22:080       Till protokolljusterare valdes Carina och Katarina

                

         § 22:081     Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna

 

§ 22:082     Ordförandens punkt: Hannah har haft kontakt med kommunen angående eltråden som sitter på väg till djurkyrkogården.  Det är OK att ha eltråden

                    som den sitter nu.

 

         § 22:083     Bordlagda ärenden - inga

         § 22:084     Post och Skrivelser      

a)                                       Post inkommande/utgående: Kallelse till distriktsmöte onsdagen den 9 november kl. 19.00 på Njudungs BK.

 

b)                                       Skrivelser inkommande/utgående

 

         § 22:085  Sektorernas rapporter:

Agility: Kuren/ containern på andra sidan – agilitysektorn har haft hinder och material i den, men behöver den inte i fortsättningen. Materialet som finns i den tillhör IGP. Vi behöver prata med de som tränar IGP för att se om de vill ha kvar containern och renovera den (dörren är helt trasig) eller om vi ska försöka hitta en annan lösning och kanske sälja containern för skrotvärdet. Styrelsen beslutade att kontakta Mikael och Emma som tränar IGP för att se vad de tycker. Mariann ansvarar för att kontakta dem.

Beställning av hinder – agilitysektorn behöver köpa in ett flertal hinder för att på sikt få en hinderpark som är godkänd. Det är svårt att lägga en budget eftersom det är svårt att beräkna inkomst för kommande år. Hur mycket kommer våra funktionärer på Hundfesten 2023 att dra in? En fråga också ang. hur pengarna från Hundfesten ska fördelas inom klubben. Styrelsens svar blir att Agilitysektorn kan lämna in en budget där de skriver upp vilka hinder som behövs. Pengarna från Hundfesten går till klubben. Vi önskar se klubben som en helhet, men det är också viktigt att agilityn har de hinder som de behöver för att bedriva sin verksamhet.

HUS: Uppmuntran till instruktörer. Ann önskar få en summa för att kunna           belöna de instruktörer som haft kurs under året med en julklapp. Instruktörerna är viktiga och våra kurser är en stor inkomstkälla till klubben. Styrelsens svar är att Ann budgeterar för detta. Policy: Vad gäller om du anmält till en kurs, fått en plats och sedan efter en gång skriver att det ”kört ihop sig” och du önskar få tillbaka din kursavgift?

Styrelsens svar är att Om du har anmält dig till en kurs och betalat - då är anmälan bindande och inga pengar betalas tillbaka. Detta framgår tydligt vid anmälan. Vi ber att Ann lyfter detta till alla instruktörer.

TS: Nästa lydnadstävling på klubben är i maj.

RUS: Planeringsmöte den 27 november

 

§ 22: 086           Kassörens rapport: Susanne var inte närvarande på dagens möte, men hade lämnat följande information: Agilitysektorn har fått in 42 000 kr från Guldagility i somras. Susanne informerade vidare att ekonomin för klubben är fortsatt god. Susanne kommer att göra en budgetuppföljning för tiden 1 jan - 31 oktober 2022. Detta för att sektorerna ska ha ett underlag för sin budget för 2023. Budgeten för 2023 ska vara styrelsen tillhanda senast den 30 november.

 

§ 22:087           Nytt beslutsärende:  Vi beslutade att be alla sektorer att använda den nya budgetmallen – detta för att få alla utgifter lite mer specificerade.

Vi kommer att maila ut mallen till de ansvariga för olika sektorer. (Maria, Mattias, Ann, Carina, Helle.)

Beslutades att Stefan R som är köksansvarig får hämta ut en gratis nyckel från Susanne. Han behåller den så länge som han är ansvarig för köket.

 

§ 22:088            Övrigt:

•                          Utvärdering av arbetsdagen. Styrelsen är helt enig om att det var en mycket lyckad dag. Vi hann med mycket och det gick snabbt. Hanna K och Annette erbjuder sig att fixa till i köket – att namna lådor och hyllor. Vi kommer att ha två arbetsdagar under 2023 – en på våren och en på hösten. Vi hoppas att alla sektorer kan ha samma arbetsdagar.

•                          Höstmys lö 29 okt. Hannah har gjort 12 hundfrågor, Lisa fixar barnfrågor. Hanna K bakar. Det blir fika, tipspromenad och två aktiviteter som Hannah E fixar. Rallybana. Hannah, Hanna och Lisa har möjlighet att hjälpa till. Hannah lägger ut Höstmys som ett evenemang. Alla medlemmar är välkomna.

•                          Aktivitetsrummet. Spegeln har kommit upp. Hannah har fixat hyllor. Maria kommer att ta med material till rummet. Rummet kan bokas, men om det är ledigt så är det helt ok att skriva upp sig och att vara där. Mattias Engström har erbjudit sig att lägga in ett golv. Stort tack till Mattias. Vapenskåpet måste dock flyttas och det är mycket tungt. Vem har nyckel? Vi kollar med Susanne. Så här långt har aktivitetsrummet inte kostat något.

•                          Kallelse till distriktsmöte. Onsdagen den 9 nov kl.19.00. I dagsläget har vi svårt att hitta någon som kan åka. Vi önskar digitala distriktsmöten. Går det att lösa? Mariann mailar distriktet och frågar.

•                          Litteratur: Boken ”Den lärande föreningen” har Mariann läst och Katarina blir nästa person att läsa den.

•                          Målning av plank. Detta har Magnus redan fixat.

•                          Hundfesten. Boka redan nu in helgen den 20–21 maj för Hundfesten i Kalmar. Hundfesten kommer att bjuda på rallylydnad, lydnad, utställning, föreläsningar. Det blir tävlingar, uppvisningar och föreläsningar. Det kommer att behövas funktionärer fred 19 maj samt lördag och söndag. Kan du ställa upp så vore det jättetrevligt. Mer information och anmälan som funktionär kommer du att hitta på hemsidan under november. Hannah kommer att lägga ut. Håll dig uppdaterad där. Väl mött på Kalmartravet under Kristi Himmelfärdshelgen 2023.

•                          Budget. Hannah har tagit fram en mall som ska fyllas i av sektorerna. Mariann mailar ut mallen till sektorsansvariga.

•                          Avstängning av vattenutkast. Vi kommer att stänga av vattnet från och med idag. Detta för att inte riskera att något fryser

•                          Elkostnad för de som ställer upp husbil / husvagn på klubben. Vi bordlägger denna fråga till nästa möte när kassören är med.

•                          Fika på våra styrelsemöten. Vi gör en lista till nästa år.

 

 

         § 22:089  Nästa styrelsemöte 16 nov

 

         § 22:090  Mötet avslutades

 

lördag 24 september 2022

medlemsmöte 21 september 2022

Protokoll

 

Medlemsmöte 2022-09-21 kl 19.00 i klubbstugan

Närvarande: 29 personer inklusive styrelsen

 

 

 

         1                               Ordförande öppnande mötet

 

         2                               Dagordningen godkändes

 

         3                               Till protokolljusterare valdes Cecilia Ekblad och Marie Lindström

 

         4                               Aktuell information:  Styrelsen presenterade sig.

                                            Hannah informerade om följande:

Ida Qvarnström har skickat ett sms och tackat alla från klubben som hjälpte till på Guldagilityn. Hundfesten 20–21 maj 2023  i Kalmar planeras nu för fullt.

Hänt på klubben:

 • Nytt räcke på altanen, som kommunen har fixat. Tack!
 • Vi har köpt in en kärra så att man kan dra material – t ex rallyskyltar. Kärran finns i källaren.
 • Jonas har fotograferat nya tävlingsekipage samt kort till Championatstavlor. Tack Jonas!
 • Klubbens logga: Klubben bjuder på en logga att ha på valfritt plagg – maila Hannah (prinfo@oskarshamnsbk.se) om du är intresserad.
 • Klubben har fått 7 nya Championekipage. Ann och Cava i lydnad, Åsa och Majsan i agility – både hopp och agilityklass, Kjell och Smajl i agility hoppklass, Hannah och Nyx i Heelwork to music, Lotta och Viggo i rallylydnad samt Maria och Enya i rallylydnad. Tyvärr glömde vi nämna Marie och Hi-Tec som också  blev champion i rallylydnad i somras – Förlåt Marie! Stor applåd till alla våra nya Champions.
 • Klubben har fått de beställda skyltarna till agilityplanen – vi planerar att sätta upp dem på arbetsdagen den 8 oktober.
 • Vinterträningen är uppbokad – tiderna kommer att läggas ut den 30 september – på FB, Instagram och på Klubbens hemsida.
 • Grisarna har bökat upp vår plan. Elstängslet är förlängt och staketet går att öppna för passage in till Djurkyrkogården. Stort tack till alla som har hjälpt till med att röja, vända tuvor, sätta upp staket mm.
 • Arbetsdag är planerad till lördagen den 8 oktober kl 10 . Trevligt om vi blir många som kan jobba och umgås. Vända tuvor, fixa kurarna, räfsa, sätta upp skyltar och fika tillsammans.  Mer information kommer på FB och Instagram.
 • Den 29 oktober blir det Höstmys när vi träffas och tränar hund tillsammans.
 • Aktivitetsrummet är under arbetande. Hunderiet i Oskarshamn (Maria Sjögrens företag) kommer att sponsra med lite material. Mötet beslutade att det var ok att köpa in en matta för omkring 2000 kr till rummet.
 • Priser till KM blir i år presentkort, men till nästa år ber vi att de ansvariga för agility, lydnad och rallylydnad träffas för att diskutera vilka priser som klubben ska ha. Frågan om det finns fler tröjor (till agilityn) med ”Vi vann KM” framfördes. (sådana tröjor som de som vann i lydnaden fick). Svaret blev nej.
 • Tävlingsväggen med foton på alla våra tävlingsekipage behöver ibland uppdateras. Om du blivit uppflyttad i nästa klass eller om du är ett av våra nya tävlingsekipage och inte med på bild så ber vi att du skriver till Mariann (sekreterare@oskarshamnsbk.se). Lisa och Mariann hjälps åt att uppdatera väggen.

 

5                               Information från kassören: Susanne informerade om klubbens ekonomi och budget för 2022. Hon berättade om de investeringar som är gjorda i köket bl.a. ny spis, fläkt. Klubben har fått in pengar för kurserna som bidragit stort till en god ekonomi. Stort tack till alla våra flitiga instruktörer som gör ett fantastiskt jobb.                                     

        6                                Information från sektorer och grupper:

TS:  Klubben kommer att ordna tre lydnadstävlingar under 2023. 27 maj och en dubbeltävling 5-6  augusti.

HUS:  Kurserna är i full gång – stort tack till alla instruktörer. Alla nybörjarkurser blev fulla väldigt fort,

RUS: Carina Forslund berättade att sektorn har haft två MH (Mentalbeskrivning Hund) i år.

Agility: Mattias Engström informerade om att Malin har en nybörjarkurs. Medlemmarna i agility turas om att bygga en bana som står uppställd att träna på. Det har fungerat bra. På lördag kl 10 är det Klubbmästerskap.

Rally: Nya skyltar ska beställas. På torsdagar är det gemensam träning där det finns ett schema för vem som ansvarar för att bygga en bana. Två banor finns uppställda – en nybörjar/ fortsättningsbana och en avancerad/mästarklassbana. Helgen 17 – 18 september var det tävling med cirka 200 starter, vilket var max för vad domarna skulle kunna döma. Det blev en lyckad helg. Maria och Sandra tackade alla som hjälpt till och stort tack till Maria och Sandra också för en fint fixat tävling med så många deltagare.  Nästa års tävlingar är under planering – kanske en liknande tävling.  Lisa Lord ska gå utbildning för att bli skrivare. Klubben skulle behöva ytterligare en skrivare. Kurser i rally är igång – två nybörjarkurser och en fortsättning.        

 

7                                Övriga frågor: Marie undrade om det var möjligt att ha en röd lampa som lyser när elen på staketet är på.  Hur                      kan detta lösas? Någon som vet?

 

        8                                Mötet avslutas

 

 

 

styrelsemöte 21 september 2022

Protokoll styrelsemöte ons d 21 september 2022  kl 18-19

   

 

Närvarande:  Ordförande Hannah Eklundh, ledamöterna Carina Forslund, Lotta Berg, suppleanterna Lisa Lord och Hanna Kristelius samt sekreterare Mariann Henriksen.

 

 

        § 22:065                       Hannah  öppnande mötet.

 

         § 22:066                       Dagordningen godkändes

 

         § 22:067                       Till protokolljusterare valdes   Lisa Lord och Hanna Kristelius

                 

         § 22:068                       Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

 

§ 22:069                          Ordförandens punkt: Hannah berättade att styrelsen fått positiv respons från medlemmar.

 

         § 22:070                       Bordlagda ärenden – fanns inga

         § 22:071                       Post och Skrivelser      

 1.  Post inkommande/utgående: Digital post ang litteratur rörande styrelsearbete. Från Lena Karlsson, förlagsassistent på Trinambai  via Helle Jansson

 

 1. Skrivelser inkommande/utgående - inga

 

         § 22:072                       Sektorernas rapporter:

RUS – inget att rapportera

HUS – Kurserna rullar på. Vi har kö till nybörjarkurserna.

TS – Mkt beröm för rallytävlingen som var i helgen

Agility – Nya skyltar finns nu och ska sättas upp. KM på lördag.

 

        § 22:073                      Kassörens rapport - kassören ej närvarande. Susanne kommer att rapportera på medlemsmötet.

 

         § 22:074                    Nytt beslutsärende:     

Vi beslutade köpa in en bok ”Den lärande   föreningen”. Mariann ansvarar

 

Kaffe i klubbstugan: Det är ok för instruktörer att bjuda på kaffe vid första och sista kurstillfället. Övriga kurstillfällen får deltagarna själva bekosta. Läsk, godis och kakor ska alltid betalas.

Vid träningar tar man själva med kaffe eller betalar via swish.

Vid arbetsdagar och medlemsmöten bjuds på kaffe.

 

Beslutades att köpa in en stängselprovare (för att kolla el) om vi inte redan har någon. Vi beslutade också att köpa in ett starkare aggregat om det visar sig att vi behöver det.

 

Beslutades att köpa in redskap till arbetsdagen samt material till kurerna – styrelsen gör en inventering.

 

§ 22:075                    Övrigt: Gratis kaffe i klubbstugan – hur ska vi tänka? Samtal om hur vi ska göra eftersom det går åt väldigt mycket kaffe.

                                  Se beslut.

 

Inför medlemsmötet kl 19

 • Kurserna
 • Inköp av kärra – Hanna har köpt in och den är redan använd.
 • Fotografering och tävlingsväggen – Jonas har fotograferat och tävlingsväggen kommer att uppdateras.
 • 7 Championat – Ann i lydnad, Åsa i agility – både hoppklass och agilityklass, Kjell – i agility hoppklass, Hannah och Nyx i Heelwork to Music, Lotta Berg och Viggo i rallylydnad och Maria Sjögren och Enya i rallylydnad. Även Marie Lindström och Hi-Tec i rallylydnad.
 • Skyltar beställda till agility – Den har kommit och ska sättas upp.
 • Rallytävlingen 17–18 september – Ett fint arrangemang som klubben fick beröm för. Stort tack till alla funktionärer och till killarna i köket som också gjorde ett kanonjobb.
 • Vinterträningen – datum kommer att ges på medlemsmötet
 • Staketet – röjning Daniel m fl. Stort tack till alla som har vänt tuvor, röjt och burit gräs och slån och fixat staketet.
 • Arbetsdagen den 8 oktober
 • Höstmys 29 oktober
 • Priser KM i år och nästa år
 • Räcket vid klubbstugan är redan åtgärdat. Tack till kommunen.
 • Aktivitetsrum
 • Inköp av redskap till arbetsdagen.
 • Inköp för renovering av kurerna. Hanna tar med sin man och kollar vad som behöver köpas in.
 • Servering utomhus vid grillen. Finns möjlighet att ha en servering utomhus – kanske vid grillen för att göra fika och mat lite mer tillgängligt.
 • Staket – Hannah har ansökt om investeringsbidrag hos kommunen.
 • Hannah har ansökt om ett konto på Granngården.

 

 

         § 22:076                     Nästa styrelsemöte 19 oktober

 

         § 22:077                    Mötets avslutande

 

 

 

torsdag 25 augusti 2022

Protokoll Styrelsemöte 24 augusti 2022

    Protokoll styrelsemöte ons den 24 augusti 2022  kl 18-20

   

Kallade: Ordförande Hannah Eklundh, kassör Susanne Källman Petersson, ledamöterna Carina Forslund, Lotta Berg, suppleanterna Lisa Lord och Hanna Kristelius samt sekreterare Mariann Henriksen

Moa Gunnebrant var med från valberedningen

 

        § 22:052       Ordförande öppnande mötet

 

         § 22:053     Dagordningen godkändes

 

         § 22:054     Till protokolljusterare valdes Carina Forslund och Susanne Källman   Petersson

                

         § 22:055     Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna

 

         § 22:056  Moa från valberedningen informerade om vilka poster som ska väljas vid  nästa årsmöte.

                                                         

         § 22:057     Bordlagda ärenden – fanns inga

         § 22:058     Post och Skrivelser      

a)                                        Post inkommande/utgående: Via mail har vi fått från kommunen ang Eldsjäl inom klubbar, ang skräpplockning, Om en broschyr från Studiefrämjandet där bilder efterlyses –  inf om denna broschyr kommer att läggas ut på hemsidan.

 

      b)                       Skrivelser inkommande/utgående – fanns inga

 

         § 22:059     Sektorernas rapporter:

HUS: Hannah berättar att hon blev nedring första dagen. Valpkurserna var fulla efter 15 min.                             Lotta Berg kommer att börja sin instruktörsutbildning den 15 sept.

 

RUS – mentalbeskrivning den 3 september är inställd eftersom beskrivare saknas

 

Agility: Trivselreglerna lästes upp och samtal om var de ska sättas upp. Hannah pratar med tryckeriet. Samtal även gällande de gamla skyltarna – vi planerar att flytta dem. KM i agility den 24 september.

 

TS: Rallytävling den 17-18 september. KM i rally? Vi skickar med frågan till rallygruppen. Lisa och Lotta pratar med Maria.

Klubben hade lydnadstävling den 6-7 augusti. Tävlingen var uppskattad.

 

 

 

         § 22:060                      Kassörens rapport  - kassören informerar om att ekonomin är god.

 

 

 

 

§ 22:061                    Nytt beslutsärende:    

•                          Skylt med trivselregler till agilityn kommer att beställas.  Hannah beställer.

•                          Beslutade att de som vinner KM får presentkort på 100 kr var i år.

•                          Beslutades att ansvariga för sektorer/ grupp ska ha en nyckel. Susanne har också en nyckel eftersom hon är tävlingssekreterare. Susanne ansvarar för att dela ut nycklarna.

 

 

§ 22:062               Övrigt:

•                          KM priser/presentkort. Se beslut. Vi föreslår att de ansvariga för rallylydnad, lydnad och agility träffas för att diskutera vilka priser det ska vara till KM för 2023.  Mariann mailar ut till de ansvariga för dessa sektorer/ grupper.

•                          Hundens vecka 12-18 september. Hannah läste upp information från Studiefrämjandet. Vi beslutade att lägga vårt krut på Höstmys den 29 oktober samt att skriva att alla är välkomna att komma för att titta på rallytävlingen den 17-18 september.

•                          Dagen för Höstmys flyttas fram till söndagen den 29 oktober kl 10-14.

•                          Arbetsdag på klubben – vi bestämde städdag till den 8 oktober kl 10. Alla är välkomna att hjälpa till. Mer information kommer på hemsidan och på FB och Instagram

•                          Samtal gällande våra ”gamla” skyltar med trivselregler. Vi tänker att de kanske borde flyttas för att bättre synas.

•                          Nyckel till sekretariatet – se beslut. Maria i Rally har fått en nyckel. Mattias agility kan kvittera ut en nyckel hos Susanne. Mariann informerar Mattias.

•                          Ev inköp av kärra och dymo Hanna K har hittat en kärra på Bauhaus – beslutades att köpa in kärran.

Lisa kollar vidare ang. dymo.

•                          Tid för fotografering – Jonas kan fotografera ekipage to 8 september kl  17. Hannah informerar på FB och på  hemsidan.

 

 

§ 22:063  Nästa styrelsemöte 21 september då det även är medlemsmöte. Hannah lägger ut inf om medlemsmötet som är  kl 19. Mariann och Lotta ansvarar för fika.

 

         § 22:064  Ordförande avslutande mötet