Bloggarkiv

onsdag 4 november 2020

Styrelsemöte 3 november 2020

Protokoll  styrelsemöte ti 3 november  2020 kl 18.00- 19.30

 

Närvarande: ordförande Helle Jansson, vice ordförande Stefan Larsson, kassör Susanne Källman Petersson, ledamöterna Carina Andreasson, Hannah Eklundh, Ann Svensson samt sekreterare Mariann Henriksen

 

 

   

 

        § 20:108                        Ordförande öppnade mötet

 

         § 20:109                       Dagordningen godkändes.

 

         § 20:110                       Till protokolljusterare valdes Ann Svensson och Carina Andreasson

 

§ 20:111                       Föregående protokoll lästes upp.

 

§ 20:112                       Ordförandes punkt: Inget att rapportera.

 

§ 20:113                       Bordlagda ärenden:

 

Nycklar till klubbstugan för medlemmar – vad ska gälla? Kunde inte diskuteras eftersom Emma inte var närvarande. Bordlägges till nästa styrelsemöte.

 

 

 

         § 20:114                       Post och Skrivelser      

 1.  Post inkommande/utgående – Ingen post

 

 1. Skrivelser inkommande/utgående – inga skrivelser

 

         § 20:115                    Sektorernas rapport. Ann informerade om en utvecklingsdag för instruktörerna. Önskemål finns om inköp av diplom, aktivitetskort o likn. Ann får köpa in material till HUS.

                                           Ann informerade om att HUS – med instruktörerna startat en facebook-grupp.

                                            Helle rapporterade om kick-off på brukssidan. Nya spårläggare behövs.

                                            Kalle och Peter kommer att ha en heldag den 21 mars på klubben för att gamla och nya spårläggare. Klubben kommer då att bjuda på mat och fika.

 

 

         § 20:116                   Kassörens rapport: Susanne rapporterade om klubbens ekonomi.

Klubben har obetalda räkningar på 2203 kr och ett saldo på 360 997 kr.

 

 

 

         § 20:117                  Nytt beslutsärende: Beslutades att Ann köper in 10 rosetter för Championat och att klubben ger en rosett till de som fått championat vid en tävling som vi anordnar.

                                            Beslutades att Susanne får köpa in en dator för 1500 kr samt att klubben köper in en molntjänst.

                                           

 

 

 

§ 20:118                        Övrigt: 

    Diskussion om beställning och utdelning av förtjänsttecken. Inga beslut togs.  Ärendet bordlades.

                                      Rosetter till de som blir champion på tävlingar – en diskussion och beslut fattades – se beslut.

                                      Helle ansvarar för att kontakta banken ang. kreditkort. Ett kort på 10 000 och ett kort på 5 000. Susanne kommer sedan att vara ansvarig för korten.

                                      Susanne önskar köpa in en dator som är något modernare än den hon har. Se beslut.

                                      Susanne påminner om att budget för sektionerna ska lämnas in senast 30 nov.

                                      Helle och Ann har tittat lite på bord och stolarsdynor. Frågan bordlades.

                                     

 

 

§ 20:119                         Nästa möte flyttas till tisdagen den 1 december.  13 januari är ett vanligt styrelsemöte inför årsmötet. Årsmöte 14 febr 2021 kl 14.00

 

 

         § 20:120                        Helle avslutade mötet

 

 

 

 

 

söndag 13 september 2020

Protokoll - medlemsmöte 9 september 2020

           Protokoll

 

                      Medlemsmöte 2020-09-09 

 

 

 

         §20- 01                    Helle öppnade mötet

 

         § 20-02                    Dagordningen godkändes

 

         § 20-03                    Till protokolljusterare valdes Anna Engström och Sandra Tvingsell.

 

§ 20-04                    Information från styrelsen: Helle informerade om följande:

Klubben fått coronapengar – drygt 27000.

Klubben har haft sommarkurser som varit mycket omtyckta. Gräsklippare är inköpt för att kunna klippa gräset runt stugan. Lydnadstävling i juli är genomförd – 25 anmälda i startklass och lydnadsklass 1.

Kommunen har numera ansvar för att klippa gräset på planerna – varje torsdag klipps gräset (om det behövs) och klubben betalar för detta.

Stefan och Helle har haft möte med personal från kommunen. De förhandlade fram en ny varmvattenberedare som nu är på plats. Ev kommer vi att få en ny altandörr och en luftvärmepump. Kommunen kommer också att sätta upp ny belysning med 10-12 stolpar längs diket – lampor med rörelsedetektorer. Kommunen kommer att betala lampor och även elen. 

                                  Brukshundklubben ansvarar inte längre för djurkyrkogården – vi hänvisar till servicecenter på kommunen. Magasinets vänner ansvarar för skötseln.

                                  Appelltävling på lördag med 6 anmälda, KM i agility på lördag 12 september. Rallylydnadstävling med 100 anmälda på söndag 13 september. MH blir den 26 september.

Klubben har en valpkurs online – med start på fort det är 5 anmälda.

Nu finns en tavla med alla klubbens tävlingsekipage på väggen.

Klubben är en nu en rökfri klubb, vilket innebär att vi inte röker på verandan eller runt klubbhuset.

                                 

 

§ 20-05                    Information från kassören är att det finns obetalda fakturor på 161 kr och totala summan i kassan är 346 439 kr .

 

§ 20-06                    Övrigt:   Information gällande träning och Studiefrämjandet: Om man är minst tre och träffas minst tre gånger, så skapas en lista. Vi ber att någon av er då kontaktar Moa Gunnebrant.

                                  Lamporna vid agilityplanen kommer att vara kvar tills vidare.

 

         § 20-07                    Helle avslutade mötet  

 

Med vänlig hälsning!

Mariann Henriksen

 

Protokoll - styrelsemöte 9 september 2020

Protokoll  styrelsemöte 9 september  2020 kl 18.00- 19.00

 

Närvarande:

ordförande Helle Jansson, vice ordförande Stefan Larsson, ledamöterna Ann Svensson och Carina Andreasson samt sekreterare Mariann Henriksen

 

   

 

        § 20:082                        Ordförande öppnade mötet

 

         § 20:083                       Dagordningen godkändes

 

         § 20:084                       Till protokolljusterare valdes Ann Svensson och Carina Andreasson

 

§ 20:085                       Föregående protokoll lästes upp.

 

§ 20:086                       Ordförandes punkt: Helle informerar om att hon inte önskar bli omvald

                         som ordförande vid nästa årsmöte.        

 

§ 20:087                       Bordlagda ärenden

Stefans lista med nyval och omval till årsmötet ska bordläggas till varje         möte, så att den inte glöms bort inför årsmötet. Stefan mailar listan till Moa som är sammankallande.

                                     Ev inköp av ny projektor. Helle informerade om att projektorn är lagad,

  men kommer bara att hålla tillfälligt. En ny projektor köps in.

                                     Nycklar till klubbstugan för medlemmar – vad ska gälla? Frågan 

                                     bordlägges till nästa möte när kassören är närvarande.

 

 

         § 20:088                       Post och Skrivelser      

 1.  Post inkommande/utgående – Ingen post

 

 1. Skrivelser inkommande/utgående – inga skrivelser

 

         § 20:089                    Sektorernas rapport.

                                            Lydnadstävlingen fungerade fint.

                                            Många anmälda till rallylydnadstävlingen den 13 september.

                                            6 anmälda till appellklassen. Nya spårmarker vid Äshult är hittade – Susanne har gjort ett stort jobb.

 

 

         § 20:090                    Kassörens rapport

Klubben har obetalda räkningar på 161 kr och ett saldo på 346 439 kr.

 

 

 

         § 20:091                   Nytt beslutsärende:  Beslutades att en ny projektor ska köpa in - Helle och/ eller Ann ansvarar. Beslutades att Lotta och Ann ska vara med på championatstavla. Alla som är medlemmar i Oskarshamns BK och har tagit championat ska vara med på tavla.

                                           

 

 

 

 

 

 

         § 20:092                        Övrigt:   Inga övriga frågor

 

§ 20:093                         Nästa möte – den 7 oktober kl 18 i klubbstugan.

        

         § 20:094                        Helle avslutade mötet

 

 

 

 

fredag 14 augusti 2020

Styrelsemöte 12 aug 2020

Protokoll  styrelsemöte 12 augusti  2020 kl 18.00- 19.30

 

Närvarande:

ordförande Helle Jansson, ledamöterna Ann Svensson, Hannah Eklundh och Carina Andreasson, suppleanten Emma Erlandsson samt sekreterare Mariann Henriksen

 

   

 

        § 20:069                        Ordförande öppnade mötet

 

         § 20:070                       Dagordningen godkändes

 

         § 20:071                       Till protokolljusterare valdes Hannah Eklundh och Ann Svensson

 

§ 20:072                       Föregående protokoll lästes upp. Följande rättelser ska göras – kostnad för gräsklippning är 450 kr i timmen. Gällande klubbens revisorer är det Elin Engström och Sven-Gunnar Ågren.

 

§ 20:073                       Ordförandes punkt: Det har varit lite missförstånd gällande kommunens   gräsklippning. Helle har varit i kontakt med kommunen.                     

 

§ 20:074                       Bordlagda ärenden

Städdag i höst blir preliminärt torsdagen den 8 oktober kl 17- 20. Mariann kontaktar Stefan R ang korvgrillning. Klippa gräset runt stugan och klippa under eltråden runt planerna. Alla som har en trimmer eller röjsåg tar med sig dessa.

                                  Stefans lista med nyval och omval till årsmötet ska bordläggas till varje möte, så att den inte glöms bort inför årsmötet.

                                  Ev inköp av ny projektor.

                                  Nycklar till medlemmar – vad ska gälla?

 

 

         § 20:075                       Post och Skrivelser      

 1.  Post inkommande/utgående – Ingen post

 

 1. Skrivelser inkommande/utgående – inga skrivelser

 

         § 20:076                    Nytt beslutsärende.

 • Vi beslutar att lägga till en punkt i listan gällande policy för Oskarshamns BK. ”Oskarshamns Brukshundklubb värnar om hälsan och blir därför en rökfri klubb”. Mariann mailar Sandra för att informationen ska komma in på Fb och på Hemsidan.

 

 

 

         § 20:077                    Kassörens rapport

Klubben har    330 600 kr samt obetalda räkningar på  561 kr,  vilket resulterar i ett saldo på 330 039 kr.

.

 

 

         § 20:078                     Sektorerna rapport. Ann informerade om sommarkurserna – våra instruktörer drog in drygt 6000 kr till klubben. Höstens kurser är igång. Friskvårdsbidraget kommer att kunna användas till vissa av klubbens kurser.

Carina informerade om att det blir ett MH på klubben den 26 september. 

Helle informerade om att det är lydnadstävling på klubben på lördag – 23 anmälda. Helle och Ann är tävlingsledare. Annika Bodenholm är skrivare.

3 personer är anmälda till appelltävlingen den 12 september.

 

 

 

 

 

         § 20:079                        Övrigt 

 • Checklista för olika uppdrag är gjord. Mariann mailar ut till alla styrelsemedlemmar.
 • Oskarshamns brukshundklubb har en policy gällande uppförande och alkohol mm. Helle mailar denna till Mariann som mailar vidare till styrelsemedlemmarna.
 • Helle tar upp frågan gällande uthyrning av stugan. Kostnad för uthyrning av klubbstugan är 500kr för medlemmar och 1000 kr om du inte är medlem.
 • Nycklar till klubbstugan diskuterades. Frågan bordlägges.
 • Helle har kollat den gamla projektorn. Den är sönder och ska (om det går lagas).

 

 

§ 20:080                         Nästa möte – den 9 september kl 18 i klubbstugan. 9 september är det också medlemsmöte.

       

         § 20:081                        Helle avslutade mötet

 

 

 

 

 

 

 

___________________________                                 ____________________________

 

Ordförande Helle Jansson                                                Sekreterare Mariann Henriksen

 

 

 

 

 

__________________________                                   _____________________________

 

Protokolljusterare Ann Svensson                                         Protokolljusterare Hannah Eklundh

 

 

Med vänlig hälsning!

Mariann Henriksen

 

fredag 5 juni 2020

protokoll - styrelsemöte 3 juni 2020

Protokoll  styrelsemöte 3 juni 2020 kl 18.00- 19.30

 

Närvarande:

ordförande Helle Jansson, vice ordförande Stefan Larsson, kassör Susanne Källman Petersson, ledamoten Ann Svensson, suppleanten Emma Erlandsson samt sekreterare Mariann Henriksen

 

   

 

        § 20:056                        Ordförande öppnade mötet

 

         § 20:057                       Dagordningen godkändes

 

         § 20:058                       Till protokolljusterare valdes Ann och Stefan

 

         § 20:059                       Föregående protokoll lästes upp

 

§ 20:060                       Ordförandens punkt. Helle berättade att Maria Lindén har informerat om att hon har avgått från sitt uppdrag i styrelsen, pga personliga skäl. Hannah har informerat om att hon tar paus pga personliga skäl. Vi fortsätter med sju ledamöter.

Stefan och Helle har haft möte med fritidskontoret och tagit upp förbättringsförslag. Kommunen kommer att sätta upp belysning längs med ån +  ev fasadbeslysning vid garaget.

De har framfört önskemål om luftvärmepump samt ny altandörr. Kommunen kommer att klippa gräset en gång gratis för att sedan återkomma med ett kostnadsförslag. (750kr/h).

Klubben har fått 5000 kr i investeringsbidrag + drygt 27 000 kr i Coronapengar.

Helle lovar att kolla priset på ”flärpar” så att vi kan ha gamla championatsekipage uppsatta.

 

         § 20:061                       Bordlagda ärenden – fanns inga

 

         § 20:062                       Post och Skrivelser      

 1.  Post inkommande/utgående - inga

 

 1. Skrivelser inkommande/utgående - inga

 

         § 20:063                    Nytt beslutsärende.

Beslutades att skicka Ann och Josephine på spårutbildning.    

 

 

         § 20:064                    Kassörens rapport

Klubben har 259 800 kr samt obetalda räkningar på 4720kr vilket resulterar i ett saldo på 255 080 kr

Susanne kontaktar SBK för att ändra adress, så att skrivelser går till kassören i stället för till Maria.

 

 

         § 20:065                     Sektorerna rapport

Ann rapporterade från instruktörsmötet den 2 juni. Instruktörerna önskar köpa in en större projektor. Det finns en projektor som just nu står hemma hos Helle. Stefan lovar att kolla upp för att se om det går att få en större bild och i så fall göra en enkel instruktion till hur man går till väga.

Ann ansvarar för att anmäla sig själv och Josephine till spårutbildningen. Den ena platsen är gratis och den andra är budgeterad för.

Fyra personer går just nu Online kursen

                                           

 

         § 20:066                        Övrigt 

 • Checklista för olika uppdrag i styrelsen (bank, Maxi, m fl uppdrag) Frågan bordlades. Helle, Stefan, Susanne och Mariann kommer att träffas den 16 juni kl 18 hemma hos Mariann för att göra ett utkast.
 • Omval och nyval inom styrelsen – Stefan kollar upp
 • Revisorsuppdraget – Helle kollar med Sven-Gunnar och Mariann ansvarar för att kolla med Sofie Svensson
 • Mariann kontaktar Sandra för att ändra så att det blir rätt efternamn till Cecilia
 • Stefan tipsar om att klubbmedlemmar kan sponsra klubben med 13 kr per bingolott genom att gå in på Folkspel.se och där köpa sin lott. Stefan och Susanne tar reda på mer inf.
 • Emma önskar att vi hjälps åt med gräsklippning runt klubbstugan. Vi behöver en ny gräsklippare och Stefan får ansvar att se ut en ny.
 • Mariann lägger in om klubbjacka på nya hemsidan på FB.
 • Schema för gräsklippning – vi får komma överens i gruppen på Messenger
 • Ev städdag i höst - bordlades

 

 

§ 20:067                        Nästa möte – den 12 augusti kl 18 i klubbstugan. 9 september är det  

    medlemsmöte

       

         § 20:068                        Helle avslutade  mötet

 

     

 

 

söndag 10 maj 2020

Styrelsemöte 6 maj 2020

 

OSKARSHAMNS BRUKSHUNDKLUBB

 

 

Protokoll styrelsemöte

 

Plats: Altanen på brukshundklubben

 

Tid: Onsdagen den 6 maj 2020

 

Närvarande: ordförande Helle Jansson, kassör Susanne Källman Petersson, ledamöterna Anna Svensson, Carina Andreasson, samt sekreterare Mariann Henriksen

 

§ 20:043        Mötets öppnande

                 Ordförande Helle Jansson hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet

öppnat.

 

§ 20:044        Godkännande av dagordningen

                 Dagordningen genomlästes och godkändes.

 

§ 20:045        Protokolljusterare

                 Till protokolljusterare valdes Ann Svensson och Susanne Källman Petersson.

 

§ 20:046        Föregående protokoll

                 Helle läste upp föregående protokoll.

 

§ 20:047        Ordförandens punkt

Helle har varit på ett sista möte om djurkyrkogården. Nu finns ett avtal om vad som gäller. Styrelsen beslutade att dessa regler kommer att läggas ut på Brukshundklubbens hemsida, se beslut. Helle har ett sista uppdrag att efter den sista maj markera gravarna och dokumentera vilka namn som tillhör vilken grav. Detta ska sedan lämnas till Servicecenter. Carina Andreasson kommer att hjälpa Helle med detta uppdrag.

 

 

Helle är inbjuden och kommer att gå på ett möte med fritidskontoret.

                     

                  

§ 20:048        Bordlagda ärenden

                 Tavlor till championatsekipage – hur ska alla få plats. Hur går vi vidare?

 

§ 20:049        Post och Skrivelser

 1. Post inkommande/utgående

 

 1. Skrivelser inkommande/utgående

Brukshunden och Oskarshamnstidningen kommer att göra en intervju med Ann ang att Oskarshamn är först ut med att ha en onlinekurs

 

§ 20:050        Nytt beslutsärende

 • Beslutades att Reglerna för Djurkyrkogården läggs ut på Oskarshamns Brukshundklubbs hemsida.
 • Beslutades att inf gällande anmälningar till kurser bara 1 febr och 1 aug ska tas bort. I fortsättningen ska vi ha löpande anmälningar till kurser. Vi kommer bl a. att ha en onlinekurs för valpar samt sommarkurser.
 • Beslutades att sommarkurser kommer att hållas 1 juni – 1 augusti. Halva avgiften kommer att tillfalla instruktören.
 • Beslutades att höja arvode till instruktörerna. 1000 kr till 15h (650 kr till 10 h och 325 till en kurs på 5h).
 • Beslutades att skicka Ann på utbildning inom bruks – se nedan.
 • Beslutades att öppna upp klubbstugan. SBK och SKK har sagt ja till detta från den 16 april. Max 10 personer och tänk på handhygien och att hålla avstånd.

 

§ 20:051        Kassörens rapport

                 Susanne rapporterade om saldot

                     

                      Saldo 254 411 kr                                    

                     

 

 

§ 20:052        Sektorernas rapport

                      HUS

Ann informerade om att Studiefrämjandet Småland – Gotland kommer att ha årsmöte ti 19 maj kl 18.00. Ann och Helle kommer att delta.

Ann informerade om att sommarkurser planeras. De kommer att hållas 1 juni – 1 augusti. Halva avgiften kommer att tillfalla instruktören. Om man är intresserad kontaktar man Ann Svensson, som är ansvarig för att godkänna aktiviteten. Ann, Anngelica och Josephine har visat intresse så här långt. Ann planerar vidare för sommarkurserna.

Ann har gjort en onlinekurs för valpar. Oskarshamn är först ut med att ha en sådan kurs. Anmälan är öppen nu.

Vi har fått en gratis utbildningsplats till SBK instruktör inom bruks. Ann kommer att gå.

RUS

Carina informerade om att MH kommer att hållas 2 juli – 5 anmälda.

Tävlingssektorn.

Helle informerade om att man kan starta lydnadstävlingar nu. Helle har bett Evelina att kolla upp detta.

Nästa tävlingsträning är den 17 maj.

 

 

 

 

§ 20:053        Övriga frågor

Klubbens stadgar ska läggas ut på hemsidan. Susanne mailar dem till Mariann som mailar vidare och pratar med Sandra.

Susanne kontaktar Kenneth för att be om tankkortet till gräsklipparen. Susanne köper en blomma till Kenneth från styrelsen.

Vi vill slå ett slag för en gemensam klubbjacka. Flera personer från klubben har köpt en blå jacka från Engelssons och sedan satt dit namn och ett klubbmärke. Vi upplever att jackan är bra och den var inte alltför dyr. Klubben sponsrar alla medlemmar med ett gratis klubbmärke, som man kan sätta antingen på jackan eller på något annat plagg. Vill man ha namn betalar man det själv. Helle mailar en bild till Mariann som mailar vidare och ber Sandra lägga ut ovanstående information på hemsidan

Vägg med tävlingsekipage. Arbetet går vidare. Mariann kontaktar Jonas ang bilder på tävlingsekipage. Storlek på bilden som ungefär en mobiltelefon. Något kortare, så att den sista fjärdedelen är vi och att man där kan skriva upp tävlingsklasser. Mariann kollar upp om någon  kan göra en träskylt med texten ”TÄVLINGSEKIPAGE”

                

 

 

§ 20:054        Nästa möte

                 Nästa möte är onsdag 3 juni kl. 18.00.

 

§ 20:055        Mötets avslutande

                 Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

 

 

Mariann Henriksen                                   Helle Jansson

sekreterare                                                ordförande

 

 

 

 

 

Ann Svensson                                          Susanne Källman Petersson

justerare                                                    justerare

 

 

Med vänlig hälsning!

Mariann Henriksen