Bloggarkiv

lördag 9 november 2019

Styrelsemöte 7 nov 2019

 

Medlemsmöte 7 nov 2019

Medlemsmöte – Oskarshamns BK

torsdagen den 7 november 2019

närvarande 20 personer

 

 

            

 

     § 1                       Maria öppnande mötet

 

         § 2                       Dagordningen godkändes

 

         § 3                       Till protokolljusterare valdes Ann Svensson och Stefan Reinisch

         § 4                       Information från styrelsen - Maria berättade att en viltspårkurs arrangerades på klubben den 2/6. Dagen var uppskattad. Cecilia Ekblad var den från klubben som höll i trådarna. Vi har bestämt (se fb) att om man vill ha en logga på sina kläder så sponsrar klubben denna. Man kontaktar Helle om man vill ha en logga eller veta mer. 5 juli var en arbetsdag på klubben - grästrimning, gräsklippning, arbete på djurkyrkogården, lagning av utemöbler mm.

 

       § 5                        Kassörens rapport - 284 000 kr finns i dagsläget, rapporterade

Susanne.

 

§  6                       Utbildningssektorns rapport – Anna E informerade om att klubben har en nyutbildad instruktör i rally – Angelica Slättås. Klubben har under året haft flera kurser, nybörjarkurs, fortsättningskurs, nybörjarkurs i rally, agilitykurs och tävlingslydnadskurs. I våras även en aktiveringskurs.

                            Vi efterlyser en lokal med tak över huvudet och lyse. Om någon vet var det kan finnas så är vi på klubben intresserade. Då skulle vi ha möjlighet att träna under vintertid och ev också ha kurser. Big Bang eller OP Kuvert- står de lokalerna tomma? Någon i klubben som vet? Hör av er till Maria Sjögren eller någon annan i styrelsen i så fall.

                                  Sandra ber att alla som har en nyckel till fd träningslokalen i källaren under Gymmet lämnar tillbaka den till Sandra. Gymägaren  har bett att få tillbaka alla nycklar.

 

        § 7                        Tävlingssektorns rapport – 6 anmälda till appelltävlingen och 5 kom.

                                           Lydnadstävling och KM i augusti – 25 anmälda.

                                           Rallytävling – 70 starter .                  

 

§ 8                        Agilitysektorns rapport – Lotta informerade om att sektionen haft en städdag, där bl a. en ramp byggdes och  fack till tunnlarna fixades. Hopphinder har renoverats. Klubbmästerskap har hållits. Sydostcupen har anordnats och Oskarshamn vann. En gemensam dag på Guldhunden är bokad till 15 dec. Malin E har fixat.

 

§ 9                        Rasutvecklingssektorns rapport Cecilia är ny figurant och Carina Andreasson är ny testledare. Tre  MH har hållits – sammanlagt 18 hundar har testats.

 

§ 10                      Djurkyrkogården – Maria informerade om bakgrunden. Maria har varit på möte med kommunen. Klubben har för närvarande inte någon person som har tid och möjlighet att sköta djurkyrkogården.  Vi röstade för att detta är kommunens ansvar. Maria informerar kommunen om vårt beslut

 

§  11                          Övrigt – intresse finns för aktiveringskurs eller kurs i nosework.

Styrelsen (Anna E)  kontaktar Anna Lingman och informerar om att intresse finns. Sandra   undersöker möjligheten att ordna en kurs i nosework. Stefan Larsson erbjuder sig att ha en nybörjarkurs i nosework.

 

        § 12                          Maria avslutade  mötet

 

 

 

Med vänlig hälsning!

Mariann Henriksen

 

fredag 11 oktober 2019

Protokoll - styrelsemöte 10 oktober 2019

 

Protokoll vid styrelsemöte

Torsdagen den 10 oktober  2019 kl 18.15

 

Närvarande:

ordförande Maria Sjögren, vice ordförande Helle Jansson, 1:a ledamot Anna Engström, 2.a ledamot Carina Andreasson, 3:e  ledamot Ann-Charlotte Berg, 2:a suppleant Maria Lindén samt sekreterare Mariann Henriksen

 

         

     

 

         § 19-133     Maria öppnade mötet

 

         § 19-134     Dagordningen godkändes

 

         § 19-135     Till protokolljusterare valdes   Helle och Carina

 

         § 19-136     Föregående protokoll lästes upp

Pengarna från Studiefrämjandet har kommit in till klubben nu.

 

         § 19-137     Ordförandens punkt

Maria berättar ang djurkyrkogården. Kommunen har haft möte med Veronica m fl och  de är överens om att de vill att brukshundklubben har hand om djurkyrkogården. Vår plan är följande och det har Maria informerat kommunen om. Maria skriver på fb att vi söken ngn medlem som kan ta ansvar för Djurkyrkogården, på medlemsmötet 7 nov tas frågan upp och om det finns någon som är intresserad kommer den personen att få ta hand om den. Finns inte någon intresserad, så informerar Maria kommunen om att vi inte har möjlighet att hjälpa till.

 

         § 19-138     Bordlagda ärenden

Finns inga bordlagda ärenden.

       

         § 19-139     Post och Skrivelser      

  1.  Post  inkommande/utgående

Kallelse till distriksmöte den 6 nov kl 19 på Njudungs Bk

  1. Skrivelser inkommande/utgående
  2.  

        § 19-140       Nytt beslutsärende   

Protokollet kommer att skickas ut till samtliga ledamöter. Mariann skriver vilka två som är protokolljusterare.

Beslutades att mobilt bredband, projektor, datorer, chip-avläsare, Ica-kort kommer att finnas på Kummelvägen 52 hos Helle. Om man vill låna åker man till Helle, som antecknar vem som lånar. Detta för att vi ska ha koll på var alla prylar finns.

 

        § 19-141        Kassörens rapport

Saldo den 11/10 är 281 500 kr

 

        § 19-142       Utbildningssektorns rapport

Anna informerade om att de flesta kurser nu är avslutade. Distriktet ordnar en inspirationsdag i december. Anna har skickat ut en inbjudan i juni, hon skickar ut inbjudan igen.

 

        § 19-143       Tävlingssektorns rapport

Helle rapporterade från appelltävlingen 14 september. Rallytävlingen funkade bra – 70 starter. Fick beröm på fb.

 

        § 19-144       Agilitysektorns rapport

Lotta informerade om att Sydostcupen gick bra.

 

        § 19-145       Rasutvecklingssektorns rapport

MH den 21 september avlöpte väl – sex hundar. UppfödarMH den 26 /10 – 9 hundar är anmälda. Cecilia är nu färdig figurant.  Carina gjorde sitt första MH som testledare den 21 september.  Gräsklippning behövs på den plan där MH ska hållas.

 

        § 19-146       Web-ansvarigs rapport

Denna punkt kommer att strykas från och med nästa möte. Web ansvarig kommer att rapporteras under övrigt i fortsättningen.

 

        § 19-147       Övrigt

Gräsklipparen är lagad och på väg hem.

Tips till alla som är funktionär på våra tävlingar är att det finns orange T-shirts i sekreteriatet. Man lånar en T-shirt, använder den, tar hem och tvättar den och lägger tillbaka den. Det ser ju trevligt ut med enhetlig klädsel på tävlingsdagen.

 

        § 19-148   Nästa möte är to 7 november kl 18.00 OBS tiden!  ( medlemsmöte 19.00  och 5 dec budgetmöte).

 

        § 19-149       Maria avslutade mötet

 

Justeras av:

 

 

Helle Jansson

 

 

   Carina Andreasson

 

måndag 16 september 2019

Protokoll Styrelsemöte 12 september 2019 Oskarshamns BK

 

Protokoll styrelsemöte

Torsdagen den 12 september 2019 kl 18.15

 

Närvarande:

ordförande Maria Sjögren, kassör Susanne Källman Petersson, 1:a ledamot Anna Engström, 3:e  ledamot Ann-Charlotte Berg, 1:a suppleant Kenneth Gustavsson

Anna Engström skrev protokoll

         

 Föreslagen dagordning

     § 19-116          Maria öppnande mötet

 

         § 19-117     Dagordningen godkändes

 

         § 19-118     Till protokolljusterare  valdes Lotta Berg och Kenneth Gustafsson.

         § 19-119     Anna läste upp föregående protokoll

 

         § 19-120     Ordförandens punkt.

 

§ 19-121            Bordlagda ärenden:

  Utvärdering gällande studiefrämjandet. Vi är nöjda med hur anmälan har fungerat. Anmälan gick smidigt, man fick omgående en bekräftelse på att anmälan var registrerad och inom några dagar kom ett besked om man fått plats eller inte. Något fel blev det med länken till rallylydnadskursen men det var troligtvis pga den mänskliga faktorn. Kassören tar upp att vi ännu inte fått besked om när klubben får kursavgifterna från Studiefrämjandet. Vi bestämmer att använda Studiefrämjandet även till vårens kursanmälan.

   Djurkyrkogården – Maria har ännu inte kallats till något möte med ansvariga på kommunen.

  Funktionärskläder

  Orange t-shirts användes på lydnadstävlingen i augusti.

  Väggen ”Vi tränar för Oskarshamns BK,”

   Önskemål om uppdaterade bilder med aktuella ekipage och information om vilka grenar och i vilka klasser. Kontinuerligt uppdatera den. Maria lägger ut frågan på fb om någon medlem vill ha hand om detta.

       

         § 19-122     Post och Skrivelser      

  1.  Post inkommande

Inbjudan till kurs i föreningsteknik från distriktet i oktober. Den ställs dock förmodligen in på grund av bristande intresse.

  1. Skrivelser inkommande/utgående - inga

 

        § 19-123       Nytt beslutsärende 

                                                              Vi har fått ett sent avhopp, en skrivare till helgens rallytävling har

                                                              fått ställa in med kort varsel. Maria har efterlyst en ersättare, den

                                                              enda som erbjudit sig bor i Stockholm. Det innebär lite ökade rese-

                                                             kostnader för klubben men mötet beslutar att inget annat val finns än

                                              använda henne.

 

       § 19-124        Kassörens rapport. Efter klubbens städdag skänktes 200kr till   

                                               klubben som tack för att vi gjort så fint på djurkyrkogården. Det

                                                     238,900kr totalt och en obetald räkning på 630kr. 283,270kr kvar.

                                                              Inget budgetutfall gjort då vi inte fått in höstens kursavgifter ännu.

                                                                                      

        § 19-125       Utbildningssektorns rapport

                                                              Fulla kurser med ett undantag, aktiveringskursen blev inställd på

                                                              grund av för få anmälningar.

 

§ 19-126                Tävlingssektorns rapport.

    Lydnadstävling med KM samt agility KM har hållits på klubben. På 

    lördag apelltävling. Klubben har skickat blommor till markägaren

    som tack för att ängarna är slagna inför spårtävlingen. 70 anmälda

    till rallytävlingen 15/9.

                            

        § 19-127       Agilitysektorns rapport

Sydostcupen den 22 september. Hinderparken står ut och det fungerar

bra. Gräsklippsansvariga meddelar agilitysektorn när det är dags för

   gräsklippning så att hindrena är undanflyttade. Viktigt att tänka på  

  att flytta undan hinder inför gräsklippning.

 

        § 19-128       Rasutvecklingssektorns rapport

                                                              MH 21/9 – sex hundar anmälda samt ett uppfödar MH den 26/10.

 

        § 19-129       Web-ansvarigs rapport

 

        § 19–130      Övrigt

                                                              Inför mötet ang. djurkyrkogården. Maria lägger ut en förfrågan på

                                                              fb om det finns någon medlem som kan tänka sig att ta ansvar för

                                                             djurkyrkogården. Om det inte finns någon som vill det, då avsäger

                                                             sig klubben ansvaret och ber kommunen ordna någon annan ansvarig.

 

        § 19-131       Nästa möte är torsdagen den 10 oktober  kl 18.15 (7 nov medlemsmöte

                                                              och 5 dec budgetmöte)

 

        § 19–132      Maria avslutande mötet

 

 

     

       Justerare:

 

____________________________________________________________

 

 

____________________________________________________________

 

 

lördag 17 augusti 2019

Protokoll Styrelsemöte 15 aug 2019 Oskarshamns BK

Protokoll styrelsemöte Oskarshamns BK

Torsdagen den 15 augusti 2019 kl 18.15

 

 

Närvarande: vice ordförande Helle Jansson, , 1:a ledamot Anna Engström, 2.a ledamot Carina Andreasson, 3:e  ledamot Ann-Charlotte Berg, 1:a suppleant Kenneth Gustavsson, 2:a suppleant Maria Lindén samt sekreterare Mariann Henriksen

 

         

 

     § 19-099          Helle  öppnande mötet

 

         § 19-100     Godkännande av dagordning

 

         § 19-101     Val av protokolljusterare    - Carina och Kenneth

 

         § 19-102     Föregående protokoll lästes upp av sekreteraren

 

         § 19-103     Ordförandens punkt – djurkyrkogården kommer att tas upp under punkt beslut §19-106

                

§ 19-104               Bordlagda ärenden    -

På mötet i sept kommer vi att utvärdera ang anmälan till Studiefrämjandet.  

Funktionärsjacka eller väst?

Väggen Vi tävlar för Oskarshamns BK.  Den är inaktuell  - hur gör vi? Vem ansvarar?

 

  

         § 19-105     Post och Skrivelser      - inga skrivelser 

a)                         Post  inkommande/utgående

b)                         Skrivelser inkommande/utgående

c)                         .

§ 19-106                Nytt beslutsärende   -    Djurkyrkogården diskuterades. Tankar kring en ev minneslund, årsavgift för att ha en grav,  2 år, enbart kremerade djur?  Är det brukshundklubbens uppgift? Vi är oroliga för att vi inte har någon medlem som kan ta hand om kyrkogården.  Alla utom Carina är överens om att vi inte önskar vara ansvariga för djurkyrkogården.                   

Det är viktigt hur kontraktet skrivs eftersom vi är beroende av skogen intill för MH. Maria kommer att närvara på möte med kommunen.

 

Beslut om att Öppet hopphinder tas ut och att ett nytt budgeteras och köps in till nästa budgetår.

                              

§ 19-107                 Kassörens rapport – kassören var ej närvarande. Inf kassa 1200 kr, kökskassa 500 kr. Swedbank 17 400 kr Fonder 240 300kr och obetalda räkningar 1349 kr. Totala saldot är  238 951 kr

 

        § 19-108       Utbildningssektorns rapport – Anna informerade om att kursanmälan flutit på – utvärdering i september. Anna har beställt hem boken Bäst var dag till instruktörer som håller  kurs samt till deltagare i Nybörjarkurserna. I höst  (2 dec) är det en inspirationshelg i Värnamo för instruktörer. Aktiva instruktörer kommer att få åka.

 

        § 19-109       Tävlingssektorns rapport. Tävling lydnad på lö 17 aug – 24 anmälda.

Helle ansvarar för tävling och mat. 14 pt är det appelltävling. Helle och                                      Kenneth kommer att samla alla som har hand om ett spår för att

 

        § 19-110       Agilitysektorns rapport. KM på sö 18 aug. Sydostkupen 22 sept.

Tanke på att ibland på lämna hinder ute eftersom det tar väldigt lång tid att få fram alla hinder. Det skulle bli fler aktiva och större aktivitet. Mer samtal  under punkten övrigt.

 

§ 19-111                Rasutvecklingssektorns rapport. Carina informerade om MH 21 sept – 3 anmälda just nu. Förfrågan om uppfödar MH för briarder -9 intresserade. Carina är färdig testledare för MH. Cecilia Ekbladh och Maria Lindén kommer att gå en utbildning för att få vara funktionärer. M1 den 22 aug på Mönsterås BK. Carina ser en ökad efterfrågan för MH.

 

        § 19-112       Web-ansvarigs rapport . Inga uppgifter.

 

§ 19-113                Övrigt. Agilityhinder – är det ok att lämna dem ute? Detta är ok för styrelsen. Förslag från styrelsen är att vi kollar om det finns gamla hinder och tunnlar som vi kan ha ute som prov. Tavlor  om att det bara är för klubbens medlemmar och grupp på fb vore bra.

                             Helle tar upp frågan ang ett öppet hinder och om det finns pengar till inköp – cirka 900 kr. Alt att det tävlingshinder som finns tas ut och ett nytt tävlingshinder köps in.

 

Helle informerade om klubbkläder – blå jacka från Engelssons – 499 kr om man vill ha och en logga per medlem är gratis. Loggan kan man själv bestämma var man vill ha. Vill man ha fler kostar de 50 kr styck. För mer inf – kontakta Helle Jansson.

 

Ny logga – kontakta Helle om ni vill ha den.

 

Maria ställde frågan om Funktionärsjacka eller väst som funktionärer kan ha på tävling.  Diskuteras på budgetmöte i december. Bordlägges

 

Championatstavlor – ramarna finns på klubben. Den som blivit champion ansvarar själv för foto och text. Mariann pratar med Marie Lindström och Hanna Eklundh.

 

Väggen med Vi tävlar för Oskarshamns BK – är ej akuell och uppdaterad. Hur ska vi göra med den? Bordlägges.

Kenneth informerar om att gräsklipparen är trasig. Kenneth försöker lösa problemet.

 

 

        § 19-114       Nästa möte är den 12 sept ( 10 okt, 7 nov och 5 dec budgetmöte)

 

        § 19-115       Mötets avslutande 

 

 

 

Med vänlig hälsning!

Mariann Henriksen

 

fredag 14 juni 2019

Protokoll styrelsemöte 12 juni 2019

Protokoll styrelsemöte

onsdagen 12 juni 2019 kl 18.15

 

Närvarande:

ordförande Maria Sjögren,  1:a ledamot Anna Engström, 1:a suppleant Kenneth Gustavsson samt sekreterare Mariann Henriksen. Helle Jansson var med vid beslutsfattande kl 18.45-19.00 via högtalartelefon.                    

                                                                                                                                  

          

  Dagordning

     § 19-082          Mötets öppnande

Maria öppnade mötet

 

         § 19-083     Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

 

         § 19-084     Val av protokolljusterare 

Anna och Kenneth  valdes till protokolljusterare

 

         § 19-085     Föregående protokoll

Anna läste upp föregående protokoll. Vi ska ta upp ang träningsledarbevis på instruktörsmötet.

         § 19-086     Ordförandens punkt

Maria hade inte något att ta upp.

 

         § 19-087     Bordlagda ärenden    

Inga bordlagda ärenden fanns

   

         § 19-088     Post och Skrivelser  

    

a)                         Post  inkommande/utgående

b)                         Skrivelser inkommande/utgående

 

        § 19-089       Nytt beslutsärende 

Vi beslutade att ta hjälp av studiefrämjandet vid anmälan till kurserna. Utvärdering görs på septembermötet. Helle Jansson var med på högtalartelefon vid samtal och beslut gällande denna punkt.  Vi beslutade också att höja kursavgiften till 1200 kr för kurser på 15 h (20 studietimmar á 45min).  I nybörjarkursen ingår då en kurslitteratur. Helle Jansson var med på högtalartelefon även vid denna punkt – både samtal och beslut.

   

        § 19-090       Kassörens rapport

På kontot finns idag 250 986kr

 

        § 19-091       Utbildningssektorns rapport

Alla kurser är slutförda. Instruktörsmötet är inbokat till den 24 juni – för att planera höstens kurser.

 

        § 19-092       Tävlingssektorns rapport

Kenneth rapporterade att planering av spårträning är på gång – en träningshelg med spår och lydnad.

 

        § 19-093       Agilitysektorns rapport

Ej närvarande.

 

        § 19-094       Rasutvecklingssektorns rapport

Ej närvarande

 

        § 19-095       Web-ansvarigs rapport

Web-ansvarig (Sandra Tvingsell) var med på mötet med Studiefrämjandet i måndags för att ta del av hur länkningen mellan klubben och studiefrämjandet ska fungera – inför  det att studiefrämjandet ska ta hand om kursanmälan.

 

        § 19-096       Övrigt

Arbetsdag /kväll planerades. Kenneth kommer att vara ansvarig. Mariann , Lotta och Kenneth bestämmer en dag/ kväll och meddelar datumet till Maria som lägger ut på Fb. Anmälan till Mariann som ansvarar för inköp av ngt att grilla + fika till de som deltager.

Bänkar, bro, ev klippa gräs, köra med trimmer, tömma soptunnor  och papperskorgar ute m fl sysslor.

 

Kenneth har varit i kontakt med kommunen som nu kommit med en spolbil för att fixa avloppet. Nu fungerar det igen.

 

Samtal ang djurkyrkogården. 

 

Vi behöver klippa med en trimmer runt huset och vid elstängslet – vem kan ansvara för detta?

 

        § 19-097       Nästa möte

Nästa möte är  15 augusti kl 18.15     (12 sept, 10 okt, 7 nov och 5 dec budgetmöte)

 

        § 19-098       Mötet avslutades

 

 

      

       

 

Med vänlig hälsning!

Mariann Henriksen

 

lördag 11 maj 2019

Medlemsmöte Oskarshamns brukshundklubb 2019-05-09


§ 1 Mötet öppnas 

Maria öppnade mötet. 

 

§ 2 Fastställande av röstlängd 

15 medlemmar närvarande och röstberättigade. 

 

§ 3Val av protokolljusterare 

Helle Jansson och Carina Andreasson 

 

§ 4 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

Info på hemsida, facebook samt anslagstavlan i stugan. 

 

§ 5 Val av mötesordförande och styrelsens val av sekreterare 

Maria Sjögren, ordförande. Anna Engström, sekreterare 

 

§ 6 Fastställande av dagordning 

Ja, utökas till 12 punkter 

 

§ 7 Kassörens rapport 

Kassan 1200 kr, kökskassan 500 kr, Swedbank 38,000 kr, Swedbank fonder 222,000 kr
Tillgångar: 261,700 kr obetalda räkningar 4850 kr Totalt: 256,850 kr 

Frågan kom upp hur vi ligger till i förhållande till budget men det kan vi inte redogöra för då kassören inte är närvarande. 

 

§ 8 Styrelsen informerar 

Önskemål har funnits om uppbindningskrokar på plan, åtta finns nu uppsatta runt kurerna.  

Cecilia Ekbladh har ordnat en viltspårkurs 2/6 med Birger Fransson. Kursen är fullbokad med tio deltagare. 

Inplanerade lydnadshelgen med Hanna Nilsson blev tyvärr inställd pga för få deltagare. 

6/10 ska styrelsen (ordförande, kassör och sekreterare) åka på utbildning i föreningsteknik. 

Carina Andreasson och Maria Sjögren deltog i distriktets årsmöte i Vrigstad.  

I januari ordnade styrelsen en föreläsning i tävlingspsykologi med Nina Steinbach, 25 medlemmar deltog. 

Hemsidan är nu mobilanpassad. 

Förfrågan från Postnord som behöver plats för lunchrast för två medarbetare. Klubben får 3000 kr per år för detta.  

 

§ 9 Sektorernas rapporter 

HUS – två nybörjarkurser (á 15 h), två fortsättningskurser (á 15 h), en kortkurs nybörjare (5 h), rallylydnad (15 h) och en aktiveringskurs (5 h). Alla som anmält sig erbjöds plats i någon kurs. Anna Engström har varit på distriktets träff för utbildningsledare där man fick info om den nya instruktörsutbildningen. För att bli instruktör krävs att man blir rekommenderad av styrelsen, har gått bredvid i två kurser, går Studiefrämjandets ledarutveckling steg 1 innan man går instruktörsutbildningen. 

 

Önskemål om att medlemmar rapporterar sina aktiviteter till Studiefrämjandet, gäller tävlingar träningar med +3 medlemmar. En ansvarig för varje träningsgrupp. Aktiviteter meddelas Mariann, kan på sikt göras digitalt då Maria, Sandra och Mariann ska träffa rep. från Studiefrämjandet ang. detta.  

 

RUS – årets första MH genomfört. Ett till planeras 8 juli (fem platser). Klubben ska utbilda en egen testledare i juni, det blir Carina Andreasson. Behov av fler figuranter. Utbildningen tar två helger. Den som tycker det här låter spännande så kan man kontakta RUS och Carina. 

 

TS – spårtävling helgen som kommer, elva anmälda. Tidigare genomfört elittävling spår under våren, 7 starter. Klubben har fått fem nya spårläggare. Lydnadstävling alla klasser 13 april, 19 starter. 5 maj ordnade klubben en rallytävling, nybörjarklass och fortsättningsklass, dubbla klasser, med 64 starter. 

 

Framöver blir det en kick-off för spårläggarna. I höst apelltävling spår, lydnad alla klasser samt rallytävling avancerad och mästarklass, dubbla starter. 

 

Agility – städdag på söndag 12 maj. Sydostcupen 22 september. Kurs planeras för Matilda Hemborg 9 juni för klubbens tävlingsekipage. Matti Engström och Elita är kvalificerade till agility SM. 

 

§ 10 Val av sekreterare, fyllnadsval ett år. 

Valberedningens förslag: Mariann Henriksen. Mötet väljer Mariann till sekreterare. 

 

§ 11 Övrigt 

Löptik på klubben. Vänstra planen är öppen för träning med löptik, även agilityplanen. Hur kan vi meddela att löptik inte får vara på klubbens planer två dagar innan lydnads-/brukstävling? TS sätter upp skyltar två dagar innan tävling och lägger ut påminnelse på facebook. Carina A hjälper till med att skriva och laminera skyltar.  

 

§ 12 Mötets avslutande