Bloggarkiv

lördag 30 januari 2016

Protokoll Styrelsemöte

Oskarshamns Brukshundklubb

2016-01-14

Närvarande: Anna Engström, Eva Eklundh, Kenneth Gustafsson, Jenny Pihl, Helén Larsdotter

Carina Andreasson, Malin Björklund, Susanne Källman-Petersson, Jenny Blom, Helle Jansson, Anette Carlberg.

Frånvarande. Josephine Hjälteryd, Victoria Nilsson.

 

§ 1 Mötets öppnade

Mötet öppnades av Helle.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 3 Val av tv å justeringsmän

Malin Björklund och Anna Engström.

§ 4 Skrivelse

Info. material om utbildning till Räddningshund har inkommit. Jenny Pihl har fått detta.

Skrivelse om höjning av elavgift har inkommit.

 § 5 Styrelsen

Underskrifter av Verksamhetsberättelse samt Bokslutskommentarer av styrelsen.

Vandringspriset Årets Nykomling är trasigt. Inget nytt har köpts in. Frågan om vandringsprisernas ”vara” tas upp på Årsmötet.

Helle sköter om kontakten med Arbetsförmedlingen och Kenneth är arbetsledare om Thomas kommer arbeta hos oss under sommarsäsongen.

§ 6 Bordlagda ärenden

SBK Skylt vid vägen diskuterades igen. Beställa en från vägverket? Kostnad?

Inget nytt från kommunen att de kommer sätta upp en skylt om att OBK har verksamhet i Havslätts Friluftsområde.

Swishbetalning: Malin har kollat upp detta och det fungerar så att klubben får ett swishnr.

Kommer en kostnad på varje betalning. Diskuterades om den skulle betalas av klubben genom prishöjning på kakor/kaffe eller om avgiften ska betalas av den som handlar.

§ 7 Ekonomi

Susanne frågande om styrelsen ville ha den ekonomiska redovisningen presenterad på ett annat sätt. Vi var eniga om att det bästa är ett enkelt och lättförståeligt sätt.

§ 8 Sektorerna rapporterar

RUS: Datum för MH: 2016-04-16 är fastställt.

Tävlingssektorn: Chipavläsaren som ska användas vid tävling och prov har kommit. Beslut togs att Helle förvarar den. Helle kommer även fortsättningsvis förvara klubbens datorer.

 

Agility: Två ST från klubben kommer att deltaga på Smålandsdistriktets Agilitykonferens.

 

HUS: Det har varit ett instruktörsmöte där kurserna för våren fastställdes.

Planerade kurser är: 1 ST valpkurs, 1 ST ”valpkortkurs”(på 5 Tim), 1 ST Förberedande Tävlingslydnadskurs, 1 ST Forts. Kurs, 1 ST Nyb. Agility.

Två ST blivande instruktörer ska gå ”Grundmodulen” när det blir en sådan utbildning.

Tjänstehundsektorn: Info. Möte om assistanshundar kommer. Inget datum är fastställt ännu.

§ 9 Övrigt

Sven-Gunnar Ågren representerade klubben på Smålandsdistriktets medlemsmöte i Vetlanda den 23 januari.

Den 13 mars är det Smålandsdistriktets Årsmöte på Vrigstads Värdshus.

Ta med den informationen till Årsmötet för att kolla om någon kan åka.

En ordningsfråga: När man använt sig av klubbens lokaler: Plocka iordning och städa upp efter sig.

§ 10 Avslutande av mötet

Helle  avslutade mötet.

Vid protokollet

 

                                                         

Eva Eklundh                                                                                                 Helle Jansson

Sekreterare                                                                                                  Ordförande

                                                                                

                                                                                                                         

 Malin Björklund                                                                                       Anna Engström

Justeringsman                                                                                            Justeringsman