Bloggarkiv

måndag 8 oktober 2018

Protokoll konstituerande möte Oskarshamns Brukshundklubb 2018-02-04

§ 1Mötets öppnande 

Ordföranden Maria Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2Godkännande av dagordningen 

Dagordningen upplästes och godkändes. 

 

§ 3Val av två justeringsmän 

Till justeringsmän valdes Carina Andreasson och Jenny Blom. 

 

§ 4Val av vice ordförande 

Till vice ordförande valdes Helene Larsdotter. 

 

§ 5Val av AU 

Till AU valdes Maria Sjögren, Susanne Källman Petersson och Angelica Slättås. 

 

§ 6Val av sammankallande i 

  1. Tävlingssektorn 

Till sammankallande i tävlingssektorn valdes Helene Larsdotter. 

  1. HUS-sektorn 

Till sammankallande i HUS-sektorn valdes Anna Engström. 

  1. RUS-sektorn 

Till sammankallande i RUS-sektorn valdes Carina Andreasson. 

  1. Agilitysektorn 

Till sammankallande i agilitysektorn valdes Mattias Engström. 

 

§ 7Firmatecknare 

Till firmatecknare för klubbens bankgiro valdes Maria Sjögren och Susanne Källman Petersson var för sig. 

 

§ 8Mötesdagar 2018 

Nästa möte är torsdag 1 mars kl. 18.15. Resterande möten bestäms på mötet den 1 mars. 

 

§ 9Övriga frågor 

Vi beslutade att vi ska en pärm med större viktiga beslut och motioner i, för att inte behöva titta igenom alla protokoll. 

Vi ska ta upp frågan om mervärdespengarna vid nästa möte. 

Inbjudan till tävlingsledare- och tävlingsekreterarekonferens 24/2 kl. 9.00 på Vrigstads Värdshus. Sista anmälningsdag 18/2. 

Inbjudan till föreningskunskap 17/3 och 18/3 i Jönköping. 

Vi ska kolla med Studiefrämjandet om vi kan anordna en kurs hos oss. 

Inbjudan till distriktsårsmöte 18/3 på Vrigstads Värdshus kl. 11.00. Sista anmälningsdag 8/3. Sven-Gunnar är intresserad av att åka. 

 

§ 10Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Susanne Källman Petersson             Maria Sjögren 

mötessekreterare                               ordförande 

 

 

 

Carina Andreasson                           Jenny Blom 

                    justeringsman                                   justeringsman