Bloggarkiv

måndag 8 oktober 2018

Styrelsemöte Oskarshamns brukshundklubb 2018-03-01

Närvarande: Kenneth Gustavsson, Mattias Engström, Susanne Källman Petersson, Maria Sjögren, Anna Engström, Jenny Blom 

 

§1 Ordförande Maria Sjögren öppnade mötet. 

 

§2 Dagordningen godkändes 

 

§3 Kenneth och Matti utsågs till att justera protokollet 

 

§4 Sektorerna rapporterar 

HUS: Ovanligt lågt intresse för vårens kurser, trots att vi i vår endast kan erbjuda fyra kurser. Finns platser kvar i både nybörjarkurs och fortsättningskurs. 

 

RUS: Testledarutbildning på gång i Mönsterås 17+18 mars. 

 

TS: Välbesökt möte 22 februari. Fyra nya spårläggare som Kenneth ska lära upp. Nytt möte framöver. Klart med funktionärer till vårens tävlingar.  

 

Agility: Inget att rapportera 

 

§5 Skrivelser 

Studiefrämjandets årsmöte 19/4 18.00 i Växjö.  

SBK Smålands årsmöte 18/3 11.00 i Vrigstad, S-G Ågren representerar klubben. 

 

§6 Bordlagda ärenden 

Datum för vårens styrelsemöten: 12/4, 3/5, 7/6 samtliga startar 18.15. Den sjunde juni är det medlemsmöte. 

 

Vid årsmötet kom frågan om mervärdespengar upp. Styrelsen gick igenom riktlinjerna för att söka och kan konstatera att vi inte uppnår kraven för detta. 

 

§7 Styrelsen 

Beslut: Alla icke budgeterade inköp ska beslutas gemensamt av styrelsen. 

 

Beslut: Vi bestämmer att plugga kranen i källaren, Kenneth ordnar detta. Detta med anledning av att kranen lämnats öppen för några veckor sedan och orsakade översvämning i källaren. Styrelsen bedömer inte behovet som stort av att erbjuda medlemmarna att duscha sina hundar efter träning.  

 

Beslut: Vid årsmötet fattades beslut om att säga upp klubbens postbox, detta kommer innebära merarbete för styrelsen och försvåra när styrelsemedlemmar lämnar eller får ett uppdrag i styrelsen. Styrelsen är därför negativt inställd till detta men måste följa årsmötet. 

 

Grannklubbarna har bjudits in till träningshelgen 14-15 april via facebook 

 

§8 Ekonomi 

242,000kr den 28/2. 

 

§9 Övriga frågor 

För några veckor sedan var det översvämning i källaren då kranen lämnats öppen.  

 

§10 Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet 

 

 

Vid protokollet: Anna Engström 

 

 

Justeras 

 

……………………………………………………………. 

Mattias Engström 

 

 

…………………………………………………………… 

Helen Larsdotter