Bloggarkiv

måndag 8 oktober 2018

Styrelsemöte Oskarshamns Brukshundklubb 2018-09-27

Dagordning

Närvarande: Maria Sjögren, Helen Larsdotter, Kenneth Gustafsson, Carina Andreasson och Anna Engström


1 Mötets öppnade

Ordföranden öppnade mötet.


2 Godkännande av Dagordning 

Dagordningen godkändes.


3 Val av två Justeringsmän Carina och Maria


4 Sektorerna rapporterar 

RUS – MH planerat 7/10 åtta hundar anmälda.

HUS – kurserna är igång. Bokcirkel planeras under vintern för aktiva instruktörer.

Agility – ej närvarande.

TS – apelltävlingen genomförd 15/9 med fyra startande, ett uppflyttat ekipage. Rallytävlingen genomförd 16/9 med 66 starter. Vid tävlingen upptäcktes det att fel anmälningsavgift stått på SBK tävling. Maria korresponderar med SBK om detta då det är oklart vems ansvaret är.


5 Skrivelser 

Inga skrivelser förutom de som lagts ut på klubbens facebooksida. 


6 Bordlagda ärenden 

Anna har tagit reda på ungefärlig kostnad för en takmonterad projektor. Monterad och klar i klubbstugan kommer den kosta 7000 – 8000kr. Det finns önskemål från klubbens instruktörer om en sådan och när vi har arrangemang med inbjudna föreläsare/hyr ut stugan förväntas vi ha en sådan teknisk lösning.


7 Styrelsen Dagens möte inleddes med att städa ur källaren.


8 Ekonomi Saldo dags datum 284,300 kr


9 Övrigt Maria har följande aktiviteter planerade framöver:

Noseworkhelgen 13 – 14 oktober är fullbokad, sex ekipage per dag. Föreläsning med Nina Steinbach i januari, anmälningar börjar komma in.

Tävlingslydnadshelg planerad i maj 2019, intresse även för den helgen.

Havslättsmarodören genomförs 20 oktober. De hyr då stuga och planer hela dagen.

Problem med att lägga ut aktiviteter på klubbens kalender. Flera användare har blivit utan redigeringsmöjligheter. Anna kollar upp vem som har administratörsuppdraget. Om möjligt förs detta över till Anngelica som är klubbens sekreterare.

Kenneth har renoverat gräsklipparen med nytt luftfilter och nya tändstift.

Hösten är gristider. Gräset under elstaketet måste trimmas om vi ska slippa ovälkomna besök. Helen och Kenneth samordnar och löser det.


§10 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet


Vid protokollet: Anna Engström


Justeras

…………………………………………………………….

Maria Sjögren

……………………………………………………………

Carina Andreasson