Bloggarkiv

måndag 8 oktober 2018

Styrelsemöte Oskarshamns Brukshundklubb 2018-08-23

Dagordning


Närvarande: Helen Larsdotter, Mattias Engström, Kenneth Gustafsson, Carina Andreasson, Susanne Källman Petersson, Anna Engström, Maria Sjögren och Anngelica Slättås


1 Mötets öppnade 

Sekreteraren öppnade mötet.


2 Godkännande av Dagordning 

Dagordningen godkändes.


3 Val av två Justeringsmän

Anngelica och Carina


4 Sektorerna rapporterar

HUS – fyra kurser i höst, två nybörjare, en fortsättning och en nyb rallylydnad.

RUS – MH 3/7, fyra hundar = fullt. Nästa 7/10, ännu inte klart med testledare.

Ag – KM i sommar som lockade ca femton förare. Vinnare small Anna Verlebrant, medium Marie Lindström, large Mattias Engström.

TS – 12 tävlanden vid lydnadstävlingar 18/8, appelltävling 15 september (hittills tre anmälda) och rallylydnadstävling 16 september (hittills femton anmälda ekipage). Klubben har många inköpta priser på lager, dessa ska delas ut innan vi tar beslut om att köpa in nya.


5. Skrivelser Fråga har inkommit om administratörsrättigheter på klubbens facebooksida. Styrelsen står fast vid att det endast är medlemmar i styrelsen som kan vara administratörer av sidan. Detta meddelas frågeställaren.


6. Bordlagda ärenden Röja i källaren. Styrelsen gör detta i samband med nästa möte 27/9.


7. Styrelsen Granngården erbjuder klubben ett föreningsavtal. Efter diskussion bestämde styrelsen att vi avstår.

Klubben har fått tillbaka vägskylten vid infarten till klubben.


8. Ekonomi Saldo 283,643kr.


9 Övrigt Fråga om klubbens policy för sponsring av SM-deltagande. Mattias tar reda på vilken policy klubben har och om det finns behov av att ändra den. I så fall ska motion skrivas till årsmötet.

Press Kogyo vill låna våra planer för brännboll 8 september två timmar på eftermiddagen. Helen meddelar Mattias så lägger han ut det i klubbens kalender.

Styrelsen avser att bjuda in valberedningen till mötet i oktober.

Höstens styrelsemöten: 27/9, 25/10 medlemsmöte, 22/11, 6/12 budgetmöte.

Vi tittar på lite olika alternativ till en träningshelg i höst.


10. Avslutande av mötet


Vid protokollet: Anna Engström


Protokollet justeras:

…………………………………………………………………………………

Anngelica Slättås

…………………………………………………………………………………

Carina Andreasson