Bloggarkiv

måndag 8 oktober 2018

Styrelsemöte Oskarshamns brukshundklubb 2018-04-12

Närvarande: Maria Sjögren, Helen Larsdotter, Mattias Engström, Jenny Blom, Anna Engström 

 

1 Mötets öppnade 
Ordförande öppnade mötet. 
 

2 Godkännande av Dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 

3 Val av två Justeringsmän 
Mattias och Helen 

 
4 Sektorerna rapporterar 
RUS – Liza Hasselqvist blir testledare 27/5.  

HUS – kurserna är igång. Lisa Lord examineras 21-22 april och blir klar instruktör när vårens kurs är slut (går bredvid i Anna Engströms nybörjarkurs).  

Agility – inget att rapportera.  

TS – tio anmälda till elitspåret nästa lördag. 80 anmälda till rallytävlingen 29/4. Rosetter inköpta till placering 1 – 3, diplomrosetter finns att köpa för 75kr för den som vill. Gamla inköpta pokaler finns i sekretariatet och i köket. Vi bestämmer att vi beställer nya, tävlingsneutrala plaketter att sätta på t.ex. 1:a, 2:a och 3:dje pris att delas ut vid framtida tävlingar. 

 

5 Skrivelser 
Förfrågan om klubbens medverkan vid Tolvskillingsmarknaden. Styrelsen undersöker ev. intresse. 
 
6 Bordlagda ärenden 
 
7 Styrelsen  
Vi bjuder in Sandra Tvingsell till nästa styrelsemöte för att diskutera utveckling av hemsidan.  

 
8 Ekonomi 
Saldo 271 255kr. 

 
9 Övrigt 
Anneli Ingvarsson är hälsopedagog på Scania och meddelar att Scaniamilen passerar här den 12/5.  

 

Helen fixar mörkläggningsgardin till fönstret vid TV:n i klubbstugan. 

 

Önskemål från instruktörerna om en fast, takmonterad projektor. Anna undersöker priset för en takmonterad projektor.  

 

Vi är dåliga på att lägga ut aktiviteter i klubbens kalender. Malin Boström har gett information om hur man gör, om man är osäker så kan hon hjälpa till att lägga ut aktiviteter. 

 

Rallyträningshelg inplanerad 16-17 juni med Nina Steinbach till självkostnadspris. I första hand för klubbens medlemmar, i andra hand erbjuds andra klubbar att delta. 

 

§10 Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet 

 

 

Vid protokollet: Anna Engström 

 

 

Justeras 

 

……………………………………………………………. 

Helen Larsdotter 

 

 

…………………………………………………………… 

Mattias Engström