Bloggarkiv

måndag 8 oktober 2018

Styrelsemöte Oskarshamns Brukshundklubb 2018-05-03

Dagordning 


Närvarande: Maria Sjögren, Helen Larsdotter, Mattias Engström, Kenneth Gustafsson, Carina Andreasson, Susanne Källman Petersson och Anna Engström


1 Mötets öppnade Ordförande öppnade mötet.


2 Godkännande av Dagordning Dagordningen godkändes.


3 Val av två Justeringsmän Susanne och Kenneth


4 Samtal om hemsidan

Protokoll som saknas på hemsidan är från 2017. Maria kontaktar Anngelica om dessa så att Sandra kan lägga ut dem också.

Det har framförts önskemål om mobilanpassning av hemsidan. Många som vill anmäla sig till kurs vill kunna göra detta med mobilen, det har kommit fram klagomål om detta. En del blir stressade och är rädda att inte få en plats på kurserna när de inte kan anmäla sig direkt.

Hemsidan innehåller idag lite för mycket information. Det är något att utveckla och göra om. Med tanke på vår aktivitet på sociala medier har hemsidan delvis fått en ny roll. På sikt räcker det med kort info om klubben, de olika sektorerna, länk till facebook, vilka som sitter i styrelsen, kontaktuppgifter till dessa samt styrelseprotokoll. Antalet bilder kan också minskas då aktuella bilder finns på facebook.

Målsättningen är en uppdaterad, mobilanpassad hemsida som kan tas i bruk innan årets slut.


5. Sektorerna rapporterar RUS – det blev ingen testledarutbildning pga snön. Mönsterås ska återkomma med nytt datum men har inte gjort det än. MH 27 maj en schäferuppfödare har hört av sig om att beskriva en kull.


HUS – kurserna är i full gång. Instruktörsmöte innan sommaren. Lisa Lord är klar och godkänd instruktör, har uppmärksammats på fb. KUL-träff i Växjö onsdag 23 maj.

Agility – ett möte planeras i maj för att planera KM.

TS – elittävling 21 april, nio ekipage till start. Allt fungerade bra. Rallytävling 29 april 87 ekipage till start. Vi fick mycket beröm för arrangemanget, det såldes en hel del rosetter. Framöver tävling i lägre/högre 12 maj, tio anmälda. Spårläggare klara.

5 Skrivelser Inbjudan till KUL-träff i Växjö 23 maj. Anna anmäler sig och åker dit.

Förfrågan från Swedish agro om att delta i deras husdjursdag den 2 juni. Anna kollar om någon av instruktörera kan delta.


6 Bordlagda ärenden

Vi avstår deltagande i Tolvskillingmarknaden.

Önskemål från instruktörerna om en fast, takmonterad projektor. Anna har inte hunnit undersöka priset för en takmonterad projektor. Bordläggs till nästa möte.

Boka in städdag.


7 Styrelsen 20 – 21 april var det träningshelg på klubben. Jennie Vennergrund hade styrelsens uppdrag att arrangera dagen. 46 unika ekipage deltog i de olika aktiviteterna, många deltog i flera av kurserna. Både instruktörer och deltagare var nöjda. Att utveckla till nästa gång är följande: Att skriva ut medlemsmatrikel så att den som tar emot anmälningar själv kan kolla av om de som anmäler sig är medlemmar i klubben.

Scannern, två datorer, kassaskrinet, mobila internet, startpistolen och skott finns i vapenskåpet. Två nycklar finns dit, Susanne och Helle har hand om dessa.

Ida Berntsson har anmält intresse till Maria Sjögren att utbilda sig till skrivare i rallylydnad.

Mörkläggningsgardinen är på plats.


8 Ekonomi Saldo 261,823kr.


9 Övrigt Önskemål att köpa in två whiteboardtavlor till rallytävlingar så den som är inropare kan kryssa över de ekipage som varit inne. Mattias säger att det kan finnas i agilityboden. Maria kollar det.

Behov av uppsättning skyltar till rallytävlingar. Bör budgeteras i TS till nästa år.

Behov av vägvisningsskyltar när vi har tävlingar. Att sätta upp vid rondellerna. Färgglad skylt i rallyskyltarna av plast.

Behov av städdag.

Fyra platser kvar på nybörjare/fortsättning på rallyträningshelgen lördag 16 juni med Nina Steinbach.

Medlemskväll 7 juni 18.00. Fodax är intresserade av att komma hit. Maria kontaktar honom om vårt datum passar.

Stugan är bokad av Sandra Tvingsell 7 juni, heldag fram till 17.00.


10 Avslutande av mötet


Vid protokollet: Anna Engström


Protokollet justeras:

…………………………………………………………………………………

Susanne Källman Petersson

…………………………………………………………………………………

Kenneth Gustavsson